UiT-bidrag i topp moderne Narvik-sykehus

Torsdag var det grunnsteinsnedleggelse for nytt sykehus og nytt helsehus i Narvik.   

Tre personer og det som er den symbolske grunnsteinen for nytt sykehus i Narvik
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (i midten) representerte helseminister Bent Høie under grunnsteinsnedleggelsen torsdag. Begivenheter delte han med med brukerrepresentantene for sykehusprosjektet, Anita Fjellfoss (psykisk helse og rus) og Esben Haldorsen (somatisk helse). Foto: Per-Christian Johansen, UNN
Portrettbilde av Eidum, Espen Viklem
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Publisert: 03.09.21 13:10 Oppdatert: 03.09.21 13:58
Helse og velferd Teknologi

Ved det nye sykehuset på Furumoen vil alle behandlingstjenester samles; somatiske, tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helse. Samlokaliseringen skal sikre god, tverrfaglig, helhetlig og sammenhengende behandling for pasientene.

Har bidratt i planleggingen

UiT har vært med å planlegge det nye sykehuset slik at det skal finnes gode arealer der både eksisterende og fremtidig helsepersonell kan øve, delta i undervisning og veiledning, forske og utvikle nye teknikker, teknologi og tjenester. 

Til stede under torsdagens begivenhet var blant andre Narvik-ordfører Rune Edvardsen, assisterende rådmann Lars Normann Andersen, eierdirektør i Helse Nord RHF, Hilde Rolandsen, tidligere UNN-direktør Tor Ingebrigtsen, tidligere og nåværende driftsledere Gry Andersen og Vibeke Haukland, UNNs styreleder Roald Linaker og direktør for UNN, Anita Schumacher. 

Her skal Nye UNN Narvik stå ferdig i 2024. Sammen med et nytt helsehus vil det totale arealet være på omtrent 35 000 kvadratmeter. Foto: Per-Christian Johansen, UNN

Ifølge avisa Fremover haglet gratulasjonene over både Narvik og regionen, UNN og Helse Nord, ansatte og fremtidige brukere da det kunne markeres at arbeidet med sykehuset og helsehuset er godt i gang.

Sentral i utdanningen av sykepleiere

Fra Narvik kommunes nye helsehus vil man kunne gå tørrskodd til både dagens sykehjem på Furumoen og det nye sykehuset. Helsehuset vil inneholde 40 korttidsplasser for heldøgns behandling og omsorg, og vil med det bli en sentral ny arena for utdanning av sykepleiere. I tillegg vil det være et kommunalt legesenter for syv leger, fysio- og ergoterapitjeneste, hverdagsrehabilitering, friskliv og mestring, og lokaler for andre tverrfaglige team. 

Samling av tjenester på tvers av kommune og spesialisthelsetjeneste gir mange spennende muligheter for tjenesteinnovasjon og -utvikling, noe vi ved UiT ser frem til å ta del i sammen med UNN og Narvik kommune. 

Begge husene åpner i 2024 og vil da utgjøre et areal på omtrent 35.000 kvadratmeter.

UiT gratulerer UNN og Narvik kommune med nedleggelse av felles grunnstein for henholdsvis sykehus og helsehus, samt regionens innbyggere med byggestart for et nytt helhetlig helsetilbud og samhandlingsfyrtårn!


Kortnytt fra Det helsevitenskapelige fakultet, Seksjon for kommunikasjon
Eidum, Espen Viklem espen.eidum@uit.no Kommunikasjonsrådgiver
Vi anbefaler