Møte i Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

7. des. 2017 kl. 09:00–15:00

Sted: Clarion Hotel The Edge


Seminar for fakultetsstyret 6.-7. desember 2017.

Innkallinger og referater:


Beskrivelse: Dokument:
Møteinnkalling: HSL_FS_Innkalling FS 07122017
Referat / Møteprotokoll: HSL_Referat fra møte i fakultetstyret 07.12.2017

Andre dokumenter:


Beskrivelse: Dokument:
Saksdokument: HSL_Sak FS-51-2017
Saksdokument: HSL_Sak FS-52-2017
Saksdokument: HSL_FS-53-2017 - Evaluering av styrets arbeid - med vedlegg

Ansvarlig for siden: Sonni Olsen
Sist endret: 24.01.2018

Medlemmer tilstede:

Ingvild Gilhus (styreleder)
Anniken Førde
Hallvard Tjelmeland
Kjell Arne Røvik
Morten Ludvik Antonsen
Åsne Øysteinsdotter Høgetveit
Trude Steingård
Sigurd Langseth
Bente Larssen (nestleder)

Andre tilstede:

dekan Sonni Olsen
prodekan Cathrine Theodorsen
prodekan Turid Moldenæs
prodekan Marie-Theres Federhofer
fung. fakultetsdirektør Frode G. Larsen