Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

Om programmet

Programmet har med sine valgte perspektiv til hensikt å inspirere deg til å utøve ledelse over flere dimensjoner og som støtter opp om strategien, overordnede ledelsesprinsipper og kjøreregler for et godt og forsvarlig arbeidsmiljø. Helt konkret vil du få muligheten til å diskutere utfordringer og utviklingsområder som UiT står overfor, koblet opp mot egen lederrolle og utvikling.

Styringsgruppen for lederutvikling er utvidet ledermøte ved UiT:

 • rektor, universitetsdirektør, dekaner, direktør ved TMU og direktør ved UB

 • Ann Karin Tobiassen
  • ann.karin.tobiassen@uit.no
  • 44930/92 42 70 78
 • Elisabeth Utheim
  • elisabeth.utheim@uit.no
  • 46261/48 10 27 88
 • Ingeborg Harsten
  • ingeborg.harsten@uit.no
  • 44291/97 50 58 81
 • Ståle Liljedal
  • staale.liljedal@uit.no
  • 46752/95 16 59 35


Ansvarlig for siden: Tommy Hansen
Sist oppdatert: 03.11.2017 14:03