Vitenskapelig programvare

Ved UiT finnes det en rekke lisenser for vitenskapelig programvare som kan benyttes av ansatte og studenter. I tillegg finnes det en stor mengde programvare som er tilgjengelig nasjonalt via tungregneprosjektet Notur/Sigma2.

Før man går til anskaffelse av programvare på egenhånd bør man sjekke hva som allerede finnes av lisenser ved UiT. I en del tilfeller kan det være lønnsomt å heller få til nye felles lisenser enn at man sitter med mange enkelt lisenser rundt omkring på campus.

Oversikten på denne siden er ikke fullstendig, og for noen programmer er det begrensninger knyttet til lisensen slik at de bare er tilgjengelige for enkelte brukergrupper.

Hvis du vil installere programvare lokalt på eget utstyr finnes det mange ferdig pakkede applikasjoner i Software Center (Windows) og Managed Software Center (Mac). Se også Lireg for lisensiert programvare. Endel programvare er også tilgjengelig på terminalservertjenesten som har kraftige servere med mye minne. Se nettsiden Programvare ved UiT for tilgjengelig programvare. Se forøvrig siden beregnings- og lagringsressurser ved UiT.

Om du er på utkikk etter noe som du ikke finner her, ta kontakt med oss så skal vi se hva vi kan være behjelpelig med.

Tilgjengelig programvare

Kontaktinformasjon
Ansvarlig enhet: Avdeling for IT
Sideansvarlig: Johansen, Tor