Prosjektkontoret ved ISM

Når du skal søke om eksterne midler til et forsknings- eller utdanningsprosjekt, er det viktig at du gir oss beskjed så tidlig som mulig. Slik kan vi bedre hjelpe deg å planlegge, og sikre at du får de nødvendige ressursene i søknadsprosessen.

Meld inn ditt søknadsinitiativ

E-posten bør inneholde

  • Finansieringskilde
  • Program
  • Søknadsfrist
  • Type (koordinator, partner, etc)

Administrasjonens rolle i søknadsprosesser er sammen med prosjektleder å sikre gode budsjetter, som tar høyde for alle utgifter i prosjektene og at evt. egeninnsats/ egenfinansiering fra UiT er avklart. Alle søknader skal godkjennes av instituttleder ved ISM.