Prosjektkontoret ved ISM

Når du skal søke om eksterne midler til et forsknings- eller utdanningsprosjekt, er det viktig at du gir oss beskjed så tidlig som mulig. Slik kan vi bedre hjelpe deg å planlegge, og sikre at du får de nødvendige ressursene i søknadsprosessen.

Jo tidligere vi får vite om søknadsinitiativer jo bedre kan vi planlegge og gå i dialog med prosjektleder for å sikre en god søknadsprosess. Administrasjonens rolle i søknadsprosesser er sammen med prosjektleder å sikre gode budsjetter, som tar høyde for alle utgifter i prosjektene og at evt. egeninnsats/ egenfinansiering fra UiT er avklart, og sikre at søknader som skal godkjennes av instituttleder er tilstrekkelig kvalitetssikret og risikovurdert.

Meld inn ditt søknadsinitiativ

For å få en oversikt over alle søknadsinitiativ ber vi om at alle som har planer om søknader melder fortløpende, og så tidlig som mulig til oss i administrasjonen på ISM.

E-posten bør inneholde

  • Finansieringskilde
  • Program
  • Søknadsfrist
  • Type (koordinator, partner, etc)

Send e-posten til: prosjektkontoret@ism.uit.no

Skip to main content