Dummy personkort bilde

Terum, Jens Andreas

Førsteamanuensis Institutt for teknologi og sikkerhet
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

 

- Kontrafaktisk tenkning og læring.

- Risikopersepsjon og risikokommunikasjon.

- Bedømmings- og beslutningspsykologi

- SVF1202 Ulykker og sikkerhet.

- SM320 Krisehåndtering.

- SVF2101 Øvelser i nordområdene.

- SM311 Menneske, teknologi, organisasjon.

 • Terum, Jens Andreas; Svartdal, Frode. Lessons learned from accident and near-accident experiences in traffic. Safety Science 2019; Volum 120. ISSN 0925-7535.s 672 - 678.s doi: 10.1016/j.ssci.2019.07.040.

 • Terum, Jens Andreas; Svartdal, Frode. Judgements vs affective evaluations of counterfactual outcomes. Thinking and Reasoning 2013; Volum 19 (1). ISSN 1354-6783.s 78 - 95.s doi: 10.1080/13546783.2012.739098.

 • Teigen, Karl Halvor; Kanten, Alf Børre; Terum, Jens Andreas. Going to the other extreme: Counterfactual thinking leads to polarised judgements. Thinking and Reasoning 2011; Volum 17 (1). ISSN 1354-6783.s 1 - 29.s doi: 10.1080/13546783.2010.537491.

 • Svartdal, Frode; Terum, Jens Andreas. Evaluations of factual and counterfactual outcomes: Judgments vs. valence estimates. Universitetsforlaget 2011 ISBN 9788215018782.s 157 - 165.s doi: 10.1080/13546783.2012.739098.

 • Terum, Jens Andreas; Svartdal, Frode. Kontrafaktisk tenkning. Gyldendal Akademisk 2011 ISBN 978-82-05-41572-0.s 307 - 311.

 • Svartdal, Frode; Terum, Jens Andreas. Kontrafaktisk tenkning og avoidance. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) 2010; Volum 37 (4). ISSN 0809-781X.s 145 - 153.

 • Kjerland, Glenn Øvrevik; Terum, Jens Andreas. Kan motsetninger i skredkultur påvirke risikoatferd i skredutsatte omgivelser?. Skredkonferansen 2019 (Fulltekst: https://www.skredkonferansen.no/presentasjoner-tidligere-aar/presentasjoner-2019 2019-11-01 - 2019-11-03 2019.

 • Hetland, Audun; Vangberg, H.C.B.; Terum, Jens Andreas. Hvorfor blir folk tatt av snøskred?. Møte om skred med Schødt Pedersen 2013-04-10 - 2013-04-10 2013.

 • Teigen, Karl Halvor; Filkukova, Petra; Kanten, Alf Børre; Terum, Jens Andreas. Det som kan skje er lite sannsynlig: Om tenkning i ytterligheter. Forskningskonferansen 2010 - Institutt for samfunnspsykologi 2010-12-10 - 2010-12-10 2010.

 • Kjerland, Glenn Øvrevik; Terum, Jens Andreas. Kan motsetninger i skredkultur påvirke risikoatferd i skredutsatte omgivelser?. Skredkonferansen 2019 (Fulltekst: https://www.skredkonferansen.no/presentasjoner-tidligere-aar/presentasjoner-2019 2019-11-01 - 2019-11-03 2019.

 • Hetland, Audun; Vangberg, H.C.B.; Terum, Jens Andreas. Hvorfor blir folk tatt av snøskred?. Møte om skred med Schødt Pedersen 2013-04-10 - 2013-04-10 2013.

 • Teigen, Karl Halvor; Filkukova, Petra; Kanten, Alf Børre; Terum, Jens Andreas. Det som kan skje er lite sannsynlig: Om tenkning i ytterligheter. Forskningskonferansen 2010 - Institutt for samfunnspsykologi 2010-12-10 - 2010-12-10 2010.

 • [Loading...]