Bilde av Leming, Tove
Bilde av Leming, Tove
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk tove.leming@uit.no +4777660427 414 46 609 Her finner du meg

Tove Leming


Dosent

Stillingsbeskrivelse

Underviser i samfunnsfag på 5-årig integrert master i lærerutdanning. Forsknings- og utviklingsarbeid er knyttet til samfunnsfagsdidaktiske problemstillinger ved lærerutdanninga, kulturforståelse og internasjonalisering,  samt generelt til området høyere utdanning.


 • Anne Eriksen, Tove Leming, Siw Skrøvset :
  Shaping professional identity in the early days of teacher education
  Routledge 2024
 • Tove Leming, Lisbeth Bergum Johanson :
  “And then I check to see if it looks legit” – digital critical competence in teacher education
  Frontiers in Education 2023 ARKIV / DOI
 • Tove Leming, Annfrid Rosøy Steele :
  Transformative prosesser gjennom praksis i utlandet - utenlandspraksis som "fjelltur og forstørrelsesglass"
  Universitetsforlaget 2022 DOI
 • Lisbeth Bergum Johanson, Tove Leming, Bjørn-Henrik Johannessen, Trond Solhaug :
  Competence in Digital Interaction and Communication—A Study of First-Year Preservice Teachers’ Competence in Digital Interaction and Communication at the Start of Their Teacher Education
  The Teacher Educator 2022 ARKIV / DOI
 • Annfrid Rosøy Steele, Tove Leming :
  Exploring student teachers’ development of intercultural understanding in teacher education practic
  Journal of Peace Education 2022 ARKIV / DOI
 • Anne Eriksen, Tove Leming :
  Drama og teater som tilnærming i aksjonsforskning - å øve på framtida.
  Cappelen Damm Akademisk 2020 ARKIV / DOI
 • Tove Leming :
  Development of videos for Flipped Classroom. using Self-study as methodology to improve the quality. Presentation of a work in progress.
  Lecture Notes in Computer Science (LNCS) 10. september 2018 DOI
 • Tove Leming :
  Å forstå læringsprosessene i rollespill: eksempel fra samfunnsfaget i lærerutdanningen
  Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk 2016 ARKIV / DOI
 • Tove Leming :
  Lærerstudenten som forskerstudent. Relasjoner og emosjoner i et praksisfellesskap
  Cappelen Damm AS 2016
 • Tove Leming, Tom Tiller, Eva Alerby :
  Lærerutdanning i forandringens tid - forskerstudentens betydning
  Cappelen Damm AS 2016
 • Anne Eriksen, Annelise Brox Larsen, Tove Leming :
  Acting and reflecting; making connections between theory and practice in teacher education
  Reflective Practice 2015 DOI
 • Lars Aage Rotvold, Tove Leming :
  Utenlandspraksis for lærerstudenter – en mulighet for kunnskapsutvikling i en helhetlig lærerutdanning
  Akademika forlag 2014
 • Tove Leming :
  Development of knowledge through reflective dialogues; multicultural encounters in practice
  Murmansk State Humanities University 2013
 • Rachel Elise Jakhelln, Tove Leming, Tom Tiller :
  Emosjoner i forskning og læring
  Eureka forlag 2009
 • Tove Leming, Anne Eriksen, Siw Skrøvset :
  Den første uka. Introduksjon til lærerutdanninga
  Fagbokforlaget 2021
 • Tove Leming, Tom Tiller, Eva Alerby :
  Forskerstudentene Lærerstudenter i nye roller
  Cappelen Damm AS 2016
 • Tiia Helena Grøn, Anne Eriksen, Tove Leming, Annfrid Rosøy Steele, Brynjulv Grønvik :
  Lærerutdanning i nye kulturelle kontekster.Å skape film med studenter for studenter.
  2024
 • Tove Leming, Anne Eriksen :
  Student teachers going abroad
  2024
 • Anne Eriksen, Tove Leming :
  Kortfilmer om kulturmøter i utenlandspraksis: 1- Forventninger til praksis 2- Relasjoner 3- Elevmangfold og læringsledelse
  2023
 • Anne Eriksen, Tove Leming :
  Becoming a Teacher - An Introductory Program for New Student Teachers
  2022
 • Annfrid Rosøy Steele, Tove Leming :
  Exploring student teachers development of intercultural understanding in teacher education practice
  2022
 • Tove Leming, Lisbeth Bergum Johanson :
  Digital kritisk kompetanse i lærerutdanningen
  2022
 • Tove Leming, Mathabo Khau :
  “What is democracy in schools and what should it look like? The challenges in doing digital collaboration in teacher education.”
  2021
 • Tove Leming, Anne Eriksen :
  Drama og teater som tilnærming i aksjonsforskning
  2021
 • Tove Leming, Lars Aage Rotvold :
  Utenlandspraksis som ressurs i skolen- er erfaring fra utenlandspraksis for lærerstudenter relevant når de kommer i jobb? Hvordan ser skoleledere på denne kompetansen?
  2020
 • Tove Leming, Anne Eriksen, Annfrid Rosøy Steele, Brynjulv Grønvik :
  Hvordan skape nye former for internasjonalt samarbeid?
  2020
 • Tove Leming, Trond Solhaug, Lisbeth Bergum Johanson, Bjørn-Henrik Johannessen :
  Digital samhandlings- og kommunikasjonskompetanse hos førsteårs-studenter i lærerutdanningen; implikasjoner for samfunnsfaget
  2020
 • Anne Eriksen, Tove Leming :
  Oppstart med STIL
  2019
 • Heidi Biseth, Claudia Lenz, Tove Leming, Lihong Huang, Trine Anker, Silje Førland Erdal m.fl.:
  La elevene bli rustet til å møte de store samfunnsutfordringene, Jan Tore Sanner!
  Forskning.no 03. juni 2019 FULLTEKST / DATA
 • Annfrid Rosøy Steele, Tove Leming, Brynjulv Grønvik :
  Multilingualism,Multiculturalism and the Language of Power
  2019
 • Annfrid Rosøy Steele, Tove Leming, Brynjulv Grønvik :
  Democracy, citizenship and participation - Do we share the the understanding of these key concepts in a sustainable partnership?
  2019
 • Tove Leming :
  Place-Based Teacher education for Arctic and Northern Schools
  2018
 • Tove Leming, Nikolai Ursin :
  Erfaringer med masterveiledninger I fagdidaktikk GLU
  2018
 • Anne Eriksen, Tove Leming :
  Acting as action? Drama as action strategy in teacher education.
  2018
 • Tove Leming :
  Development of videos for Flipped Classroom. using Self-study as methodology to improve the quality. Presentation of a work in progress.
  2018
 • Tove Leming, Annfrid Rosøy Steele :
  Global and Intercultural competence through practicum in the south
  2018
 • Håkon Rune Folkenborg, Tove Leming :
  Omvendt undervisning i lærerutdanningens samfunnsfagundervisning
  2018
 • Tove Leming :
  Hvordan stimulere til god refleksjon hos studentene ved utenlandspraksis?’
  2017
 • Tove Leming, Anne Eriksen, Siw Skrøvset, Ann Karin Tobiassen :
  Oppstart med STIL - Læringslyst og læringsbehov
  UiT Norges arktiske universitet 2017
 • Anne Eriksen, Tove Leming :
  Becoming a teacher through processes of engagement and motivation
  2017
 • Tove Leming :
  Praksiserfaringer sett fra den lokal konteksten – perspektiver på norske studenter i utenlands-praksis.
  2016
 • Tove Leming :
  Profesjonsutvikling og personlig utvikling
  2015
 • Anne Eriksen, Tove Leming, Annelise Brox Larsen :
  Making connections between theory and practice using role-play and forum theatre
  2015
 • Tove Leming :
  «Internationalization of higher education and developing international collaborations in teacher education”- Samarbeidsprosjekt med Memorial University, Canada;
  2014
 • Tove Leming, Lars Aage Rotvold :
  Utenlandspraksis for lærerstudenter- en mulighet for kunnskapsutvikling i en helhetlig lærerutdanning
  2013
 • Annelise Brox Larsen, Tove Leming, Anne Eriksen :
  Theatre as a tool for enlightening and reflecting upon students' practicum experiences
  2012
 • Tove Leming, Audhild Nedberg :
  Presentasjon av en modell for utenlandspraksis
  2012
 • Tove Leming, Lars Aage Rotvold, Audhild Nedberg :
  Praksis i utlandet - en mulighet for internasjonalisering i lærerutdanningen?
  UiT Norges arktiske universitet 2012
 • Audhild Nedberg, Tove Leming, Geir Harald Botten, Ann Sylvi Larsen, Vivi Lisbeth Nilssen :
  Studenters praksis i Zambia og i Norge - blikk innenfra og blikk utenfra
  2011
 • Wenche Jakobsen, Tove Leming, olav Skare :
  Pilot i nord: Nye lærerutdanninger ved Universitetet i Tromsø – Integrert master for alle trinn
  Norsklæreren 2010

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →