Bilde av Larsen, Toril Agnete
Bilde av Larsen, Toril Agnete
Det helsevitenskapelige fakultet tal023@post.uit.no +4777660693 957 95 863 Tromsø

Toril Agnete Larsen • Kristin Synnøve Voie, Bodil Hansen Blix, Ann Karin Helgesen, Toril Agnete Larsen, Kjersti Sunde Mæhre :
  Professional home care providers' conceptualisations of frailty in the context of home care: A focus group study
  International Journal of Older People Nursing 2022 ARKIV / DOI
 • Lena Bjerkmo, Ann Karin Helgesen, Toril Agnete Larsen, Bodil H. Blix :
  “Falling off the wagon”: older adults’ experiences of living with frailty in rural arctic communities
  International Journal of Circumpolar Health 12. august 2021 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Toril Agnete Larsen, Liv-Berit Knudsen :
  Systemer for å avdekke smerte hos eldre personer i utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester :
  Nordisk sygeplejeforskning 2013
 • Liv-Berit Knudsen, Toril Agnete Larsen :
  Smerte- og smertevurdering hos sykehjemspasienter - en litteraturgjennomgang
  Nordisk tidsskrift for helseforskning 2010 ARKIV
 • Liv-Berit Knudsen, Toril Agnete Larsen :
  Læring i sykehjem - i krysspress mellom pasient og fagutvikling
  Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2007
 • Liv-Berit Knudsen, Toril Agnete Larsen :
  Fjernt, men alikevel nært. Er det mulig å bruke videokonferanser til veiledning når avstanden til fagkompetansen er stor?
  Norsk tidsskrift for sykepleieforskning 2007 OMTALE
 • Liv-Berit Knudsen, Toril Agnete Larsen :
  "Nød lærer naken kvinne å spinne" Videokonferanse og gruppe som læringsarena
  UiT Norges arktiske universitet 2002
 • Bente Agnes Steinholt Simonsen, Toril Agnete Larsen, Astrid Gramstad, Bodil Hansen Blix :
  Kom til Tromsø for å ta mastergrad!
  Senter for omsorgsforskning.no 11. desember 2018 FULLTEKST
 • Bente Agnes Steinholt Simonsen, Toril Agnete Larsen, Astrid Gramstad, Bodil Hansen Blix :
  Til Tromsø for å bli ergoterapeut med mastergrad
  Ergoterapeuten 2018 FULLTEKST
 • Toril Agnete Larsen :
  Etiske refleksjoner - den eldre intensivpasienten
  2017
 • Toril Agnete Larsen :
  Om delir
  2017
 • Toril Agnete Larsen :
  Instruktør og undervisning. Om pedagogiske prinsipper og tilnærmingsmåter.
  2017
 • Toril Agnete Larsen, Kari Bjerck :
  Historisk tilbakeblikk
  2017
 • Toril Agnete Larsen :
  Appell på Alzheimerdagen 21. september 2017
  2017
 • Toril Agnete Larsen :
  Kartlegging og behandling av smerter
  2015
 • Toril Agnete Larsen :
  Eldre og ernæring
  2015
 • Toril Agnete Larsen :
  Hva skjer med kroppen når vi eldes? Aldringens mangfold, sosiale aspekter
  2014
 • Toril Agnete Larsen :
  Hvem er de pårørende?
  2014
 • Anne-Margrethe Støback, Toril Agnete Larsen :
  Gjennomført kompetanseprogram - veien videre
  2014
 • Toril Agnete Larsen :
  Pårørende utfordringer
  2014
 • Toril Agnete Larsen :
  Resultater fra smerteprosjektet Smertevurdering hos eldre personer som mottar kommunale pleie – og omsorgstjenester
  2014
 • Toril Agnete Larsen :
  Systemer for å avdekke smerte hos eldre personer i utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester
  2014
 • Toril Agnete Larsen :
  Smertevurdering hos pasienter i den kommunale pleie- og omsorgstjenesten
  2013
 • Toril Agnete Larsen :
  Hvilke krav har høgskolene og universitetene ved opptak til masterstudier? Erfaringer fra opptaksarbeid
  2013
 • Toril Agnete Larsen :
  Det gode stell, et samspill mellom kropp og livserfaring
  2013
 • Toril Agnete Larsen :
  Smertekartlegging i Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT)
  2013
 • Toril Agnete Larsen :
  Dobbelt så mange blir rammet
  26. mai 2012
 • Toril Agnete Larsen, Liv-Berit Knudsen :
  Smerte og smertevurdering hos pasienter i den kommunale pleie- og omsorgstjenesten
  2012
 • Toril Agnete Larsen, Liv-Berit Knudsen :
  Smertevurdering hos eldre personer i Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT)
  2012
 • Toril Agnete Larsen :
  Å være sykepleier i pleie- og omsorgstjenesten
  2012
 • Toril Agnete Larsen, Liv-Berit Knudsen :
  Smerte- og smertevurdering hos pasienter i sykehjem - en litteraturgjennomgang
  2011
 • Toril Agnete Larsen :
  Stellet i sykepleien - i samspillet mellom kropp og livserfaring
  2009
 • Liv-Berit Knudsen, Toril Agnete Larsen, Toril A Mobakken :
  Frie midler - en modell som fremmer fagutvikling i sykehjem
  Demens og alderspsykiatri 2009
 • Toril Agnete Larsen :
  Stellet i sykepleien - i samspillet mellom kropp og livserfaring
  2008
 • Toril Agnete Larsen :
  Plikten til å dokumentere sitt arbeid
  2008
 • Toril Agnete Larsen :
  Kompetanse- og kompetansebygging
  2008
 • Toril Agnete Larsen :
  Kompetansebygging i helse- og sosialsektoren
  2008
 • Liv-Berit Knudsen, Toril Agnete Larsen :
  Fjernt, men allikevel nært? Når atferd oppleves vanskelig, og avstanden til fagkompetansen er stor - er det mulig å ta i bruk IKT-løsninger i veiledning?
  2005
 • Toril Agnete Larsen :
  Er det nødvendig med geriatrisk kompetanse for å arbeide med gamle mennesker?
  2005
 • Toril Agnete Larsen :
  Undervisningssykehjem; et godt sted å være og å lære?
  2005
 • Liv-Berit Knudsen, Toril Agnete Larsen :
  Læring i handling. Sluttrapport fra et faglig utviklingsprosjekt ved fem sykehjem i Nord-Norge
  UiT Norges arktiske universitet 2005
 • Liv-Berit Knudsen, Toril Agnete Larsen :
  Frie midler - en modell som fremmer fagutvikling i sykehjemmet og bidrar til å heve geriatrisk kompetanse hos ansatte?
  2005
 • Liv-Berit Knudsen, Toril Agnete Larsen :
  Erfaringer fra Undervisningssykehjemsprosjektet i Tromsø
  2004
 • Toril Agnete Larsen :
  Idegrunnlaget for Undervisningssykehjemmet (en slags empowerment)
  2004
 • Liv-Berit Knudsen, Toril Agnete Larsen :
  Oppsummering og presentasjon av planer for varig etablering av Undervisningssykehjemmet i Tromsø
  2004
 • Toril Agnete Larsen :
  "Livets siste dager". Rapport fra et fagprosjekt ved Undervisningssykehjemmet i Tromsø
  UiT Norges arktiske universitet 2004
 • Liv-Berit Knudsen, Toril Agnete Larsen :
  "Et godt sted å være og å lære". Sluttrapport fra Undervisningssykehjemsprosjektet i Tromsø/Nord
  UiT Norges arktiske universitet 2004
 • Liv-Berit Knudsen, Toril Agnete Larsen :
  Fjernt - men allikevel nært? Gruppeveiledning med videokonferanse
  2003
 • Toril Agnete Larsen :
  Om sykehjemmets beboere, og deres behov for hjelp
  2002
 • Liv-Berit Knudsen, Toril Agnete Larsen :
  "Nød lærer naken kvinne å spinne". Eldreomsorgsprosjektet - videokonferanse og grupperom som læringsarena
  2001

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Ulike sider ved gamle menenskers liv og livsvilkår, eksempelvis smerter hos eldre og pårørendes situasjon. Kompetanseutvikling og læringsmuligheter for ansatte i pleie og omsorgstjenester.