No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk lars.aage.rotvold@uit.no +4777660431 97612959 Her finner du meg

Lars Aage Rotvold


Dosent utdanningsledelse

Stillingsbeskrivelse

Dosent utdanningsledelse


 • Morten Brattvoll, Lars Aage Rotvold, Åse Slettbakk :
  Når vi ikke kjenner fremtiden; Scenarioer som metode for skoleutvikling?
  Cappelen Damm Akademisk 2020 ARKIV / DOI
 • Lars Aage Rotvold :
  Tilstandsrapporten - fra årlig pliktøvelse til verktøy for kvalitetsutvikling
  Psykologi i kommunen (PIK) 2016
 • Lars Aage Rotvold, Tove Leming :
  Utenlandspraksis for lærerstudenter – en mulighet for kunnskapsutvikling i en helhetlig lærerutdanning
  Akademika forlag 2014
 • Lars Aage Rotvold, Karin Rørnes, Else Stjernstrøm :
  Klasseledelse - fra nasjonal idé til lokal skoleutvikling
  Cappelen Damm Akademisk 2014
 • Lars Aage Rotvold :
  The concept of rationality as a basis for a coherent translation theory - a presentation of a theoretical framework wich may provide a basis for learning and school development
  Murmansk State Humanities University 2013
 • Karin Rørnes, Lars Aage Rotvold :
  Den eventyrlige fortellingen om skoleutvikling i et hyperkomplekst perspektiv
  Tapir Akademisk Forlag 2012
 • Lars Aage Rotvold, Else Stjernstrøm :
  Kunnskapsutvikling i møte mellom forskere og skoleledere
  Tapir Akademisk Forlag 2010
 • Torbjørn Lund, Lars Aage Rotvold, Siw Skrøvset, Else Stjernstrøm, Tom Tiller :
  Dialogkonferansen som læringsarena og pedagogisk utviklingsverktøy
  FoU i praksis 2010
 • Marit Aas, Fred Carlo Andersen, Lars Arild Myhr, Åse Slettbakk, Lars Aage Rotvold, Trond Lekang :
  Forskning på den nasjonale skolelederutdanningen. Delrapport 2. Kapittel 9 Gruppecoaching i profesjonsutvikling for skoleledere (s.82-105)
  2023
 • Åse Slettbakk, Trond Lekang, Lars Aage Rotvold :
  Forskning på den nasjonale skolelederutdanningen. Delrapport 3. Del 2, kapittel 5 (s.43-48), kapittel 11 (s.82-87).
  2023
 • Rita Sørly, Lars Aage Rotvold, Wibecke Årst, Vår Mathisen, Trond Eriksen :
  Aktive, demokratiske læringsformer og medvirkning i utdanning for sosialarbeidere, barnevernspedagoger og helsefagarbeidere
  2022
 • Tove Leming, Lars Aage Rotvold :
  Utenlandspraksis som ressurs i skolen- er erfaring fra utenlandspraksis for lærerstudenter relevant når de kommer i jobb? Hvordan ser skoleledere på denne kompetansen?
  2020
 • Morten Brattvoll, Lars Aage Rotvold, Åse Slettbakk :
  Bruk av scenarioer som verktøy i arbeid med skoleutvikling
  2017
 • Åse Slettbakk, Lars Aage Rotvold, Morten Brattvoll :
  Arbeid med klasseledelse og relasjoner
  2017
 • Åse Slettbakk, Morten Brattvoll, Lars Aage Rotvold :
  Bruk av scenarioer som verktøy i arbeid med skoleutvikling
  2017
 • Åse Slettbakk, Morten Brattvoll, Lars Aage Rotvold :
  Arbeid med skoleutvikling i teori og praksis
  2016
 • Lars Aage Rotvold, Åse Slettbakk, Morten Brattvoll :
  Arbeid med skoleutvikling i teori og praksis
  2016
 • Morten Brattvoll, Lars Aage Rotvold, Åse Slettbakk :
  Arbeid med skoleutvikling i teori og praksis
  2016
 • Lars Aage Rotvold :
  "Leadership Development for School administrators and mechanisms involved when Schools are in the process of change"
  2015
 • Lars Aage Rotvold, Margrete Regine Hartman, Per-Oskar Schjølberg :
  Nordnorsk samarbeid for læring i skolen
  Nordlys 22. april 2014
 • Lars Aage Rotvold, Morten Brattvoll :
  Excellent school owners?
  2013
 • Tove Leming, Lars Aage Rotvold :
  Utenlandspraksis for lærerstudenter- en mulighet for kunnskapsutvikling i en helhetlig lærerutdanning
  2013
 • Tove Leming, Lars Aage Rotvold, Audhild Nedberg :
  Praksis i utlandet - en mulighet for internasjonalisering i lærerutdanningen?
  UiT Norges arktiske universitet 2012
 • Else Stjernstrøm, Lars Aage Rotvold :
  Å lære og lede i fire kommuner. Et FoU-prosjekt med dialogen i sentrum
  2010
 • Torbjørn Lund, Lars Aage Rotvold, Siw Skrøvset, Else Stjernstrøm, Tom Tiller :
  Fusjonert forskningskraft
  Nordlys 21. mars 2009
 • torbjØrn Lund, Lars Aage Rotvold, Siw Skrøvset, Else Stjernstrøm, Tom Tiller :
  Ulike organiseringsformer for kunnskapsutvikling hos skoleledere. En kommentar til Rektorskolen
  Utdanningsnytt.no 04. november 2009
 • Siw Skrøvset, Torbjørn Lund, Else Stjernstrøm, Lars Aage Rotvold :
  Learning and Leading in Communities of Practice
  2007

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →