No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Nasjonalt senter for distriktsmedisin NSDM helen.brandstorp@uit.no +4777623355 99152115 Her finner du meg

Helen Brandstorp


Forsker


 • Birgit Abelsen, Roger Strasser, David Heaney, Peter Berggren, Sigurdur Sigurdsson, Helen Brandstorp m.fl.:
  Plan, recruit, retain: a framework for local healthcare organizations to achieve a stable remote rural workforce
  Human Resources for Health 03. september 2020 ARKIV / DOI
 • Martin Bruusgaard Harbitz, Helen Brandstorp, Margrete Gaski :
  Rural general practice patients’ coping with hazards and harm: an interview study
  BMJ Open 18. oktober 2019 ARKIV / DOI
 • Helen Brandstorp, Anders Svensson :
  Kapittel 8. Koordinering og samarbeid ved beslutninger
  Gyldendal Akademisk 2020 OMTALE
 • Helen Brandstorp :
  Varmen fra et åpent landskap
  Dagens medisin 23. januar 2020 FULLTEKST / DATA
 • Helen Brandstorp :
  I krise fremstår forutsigbarhet som en fest
  Dagens medisin 2020 FULLTEKST / DATA
 • Helen Brandstorp :
  Søker du rettferdighet - eller fred?
  Dagens medisin 24. januar 2019 DATA / FULLTEKST
 • Helen Brandstorp, Birgit Abelsen :
  Recruit & Retain Rammeverket
  2019 FULLTEKST / DATA
 • Eva Muriel Kibsgaard Nordberg, Anette Fosse, Birgit Abelsen, Helen Brandstorp :
  Uklarheter – ikke spøkelser, Bent Høie
  Dagens medisin 15. august 2019
 • Helen Brandstorp :
  helseberedskap i distriktene
  2019
 • Helen Brandstorp, Mona Martinsen :
  Hva kan de store lære av de små og de små av de store legevaktene
  2019
 • Birgit Abelsen, Helen Brandstorp :
  Recruit & Retain - Making it Work. Den norske case-studien
  UiT Norges arktiske universitet 2019 FULLTEKST / ARKIV
 • Helen Brandstorp :
  Du har lov til å bli sint
  Dagens medisin 15. mars 2018 DATA / FULLTEKST
 • Helen Brandstorp :
  Rural medicine in Norway
  2018
 • Helen Brandstorp :
  Den norske granitten
  Dagens medisin 14. juni 2018 DATA / FULLTEKST
 • Helen Brandstorp, Jorunn Nygaard :
  Pleie og omsorgspersonell på Senja om mestring av jobben
  2018
 • Helen Brandstorp :
  ALIS-Vest. Utdanningsstillinger i allmennpraksis
  2018
 • Helen Brandstorp :
  Akuttmedisinske teamarbeid
  2018
 • Helen Brandstorp :
  Innlegg til nettverket fra NSDM om akuttmedisinsk forskning
  2018
 • Helen Brandstorp :
  Rekruttering av fastleger til kommunen. Nyere forskning
  2018
 • Helen Brandstorp :
  Om rekruttering av leger
  2018
 • Helen Brandstorp :
  The benefits of being small
  2018
 • Helen Brandstorp :
  Forskning og innsikter om rekruttering og stabilisering av leger
  2018
 • Helen Brandstorp :
  Experiensecs from Norway regarding General practice
  2018
 • Helen Brandstorp :
  Realistisk samhandling med fastleger
  2018
 • Helen Brandstorp :
  Ringvirkninger av Finnmarksmodellen
  2018
 • Helen Brandstorp :
  En robust kombinasjon
  Tidsskrift for Den norske legeforening 23. oktober 2018 DATA / FULLTEKST
 • Helen Brandstorp :
  Små historier - i den store
  Dagens medisin 25. oktober 2018 DATA / FULLTEKST
 • Helen Brandstorp :
  nsdm.no
  2018
 • Helen Brandstorp :
  Alis-vest.no
  2018
 • Helen Brandstorp :
  Alis-Vest og -Nord
  2018
 • Helen Brandstorp :
  Om legevakt i distrikt
  2018
 • Helen Brandstorp :
  Hva skal prioriteres innen akuttmedisin
  2018
 • Helen Brandstorp :
  Updates from Norway
  2018
 • Helen Brandstorp :
  ALIS-Vest og ALIS-Nord
  2018
 • Helen Brandstorp :
  Rekruttering av fastleger, erfaringer fra Skottland og Sverige
  2018
 • Helen Brandstorp :
  Hvordan rekruttere og stabilisere fastleger
  2018
 • Helen Brandstorp :
  om simuleringstrening av akuttmedisinske team
  2018
 • Helen Brandstorp :
  Rekruttering og stabilisering i Sogn og Fjordane
  2018
 • Helen Brandstorp :
  om samhandlingsreformen
  2018
 • Helen Brandstorp :
  Allmennlegetjenester i distriktene
  2018
 • Helen Brandstorp :
  rekruttere og beholde leger
  2018
 • Helen Brandstorp :
  Desentralisert legeutdanning - hva vet vi?
  2018
 • Helen Brandstorp :
  Innspill til nasjonal helse- og sykehusplan fra NSDM
  2018
 • Helen Brandstorp :
  Engangslegene
  Dagsavisen 30. oktober 2018 DATA / FULLTEKST
 • Helen Brandstorp :
  Fastlegegrep for fremtiden. Skrevet med Hans Høvik, Rolf Martin Tande, Brita Øygard, Karsten Sylta, Astrid Toft og Gunnar Ramstad
  Dagens medisin 27. september 2018 DATA / FULLTEKST
 • Birgit Abelsen, Helen Brandstorp :
  Oppfyller kommunene kompetansekrav i akuttmedisinforskriften? Krav til leger i vakt og trening i samhandling.
  UiT Norges arktiske universitet 2018 FULLTEKST / ARKIV
 • Jorunn Nygaard, Trine Rydningen, Helen Brandstorp :
  Hva skaper trygghet for helsepersonell langt fra sykehus
  2018
 • Helen Brandstorp :
  Leadership practice as interaction in primary care emergency team training
  2018
 • Helen Brandstorp :
  Dagsnytt 18 - om engangslegene
  19. oktober 2018
 • Helen Brandstorp :
  Forskningsbidrag innen akuttmedisin fra NSDM
  2018

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →