Rita Melbøe


Universitetslektor

Stillingsbeskrivelse

 • Emneansvarlig VPL-1204/1304 Legemiddelregning, farmakologi og førstehjelp
 • Undervisningsansvar diverse helsefag på bachelor
 • Veiledning og praksisoppfølging
 • Eksamensarbeid
 • Forskning

Vitenskapelige arbeidsområder


 • Frøydis Helen Andersen, Rita Melbøe :
  Vernepleierens helsefaglige kompetanse
  2023

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Sykepleiefag

  Velferdsteknologi

  Tverrprofesjonelt samarbeid

   

   

   

   

  Undervisning

  Undervisning:

  • Legemiddelregning
  • Farmakologi
  • Førstehjelp
  • Sykdomslære
  • Sårbehandling
  • Ernæring

  Ferdighetstrening klinikk:

  • Sårbehandling
  • Injeksjoner
  • Personlig hygiene
  • Ernæring

  Veiledning:

  • Praksisveiledning VPL-1210/1310

  Medlem i forskningsgruppe


  CV

  Utdanning:

  • Bachelor i sykepleie 1994-1997
  • Miljørettet helsevern 2000
  • Master i velferdsendring 2021-2024
  • UNIPED -Universitetspedagogikk 2021-2022