No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk k.larsen@uit.no Tromsø

Larsen, Kenneth


Arbeidstittel

Førsteamanuensis

Stillingsbeskrivelse


 • Ellis, Martin John; Larsen, Kenneth; Havighurst, Sophie Seychelle. Childhood Disintegrative Disorder (CDD): Symptomatology of the Norwegian Patient Population and Parents’ Experiences of Patient Regression. Journal of Autism and Developmental Disorders 2021. ISSN 0162-3257.s 1 - 12.s doi: 10.1007/s10803-021-05023-7.
 • Ona, Hanne Nordvik; Larsen, Kenneth; Nordheim, Lena Victoria; Brurberg, Kjetil Gundro. Effects of pivotal response treatment (PRT) for children with autism spectrum disorders (ASD): a systematic review. (omtale) Review Journal of Autism and Developmental Disorders 2019; Volum 7 (1). ISSN 2195-7177.s 78 - 90.s doi: 10.1007/s40489-019-00180-z.
 • Fletcher-Watson, Sue; Larsen, Kenneth; Salomone, Erica. What do parents of children with autism expect from participation in research? A community survey about early autism studies. Autism 2019; Volum 23 (1). ISSN 1362-3613.s 175 - 186.s doi: 10.1177/1362361317728436.
 • Larsen, Kenneth; Aasland, Astrid; Schjølberg, Synnve; Hansen, Ulla; Diseth, Trond H. Piloting the use of a short observation list for ASD-symptoms in day-care: Challenges and further possibilities. Journal of Autism and Developmental Disorders 2019. ISSN 0162-3257.s 1 - 11.s doi: 10.1007/s10803-019-04313-5.
 • Fletcher-Watson, Sue; Apicella, Fabio; Auyeung, Bonnie; Beranova, Stepanka; Bonnet-Brilhault, Frederique; Canal-Bedia, Ricardo; Charman, Tony; Chericoni, Natasha; Conceição, Inês C; Davies, Kim Alexandra Borrowman; Farroni, Teresa; Gomot, Marie; Jones, Emily; Kaale, Anett; Kapica, Katarzyna; Kawa, Rafal; Kylliäinen, Anneli; Larsen, Kenneth; Lefort-Besnard, Jeremy; Malvy, Joelle; Manso de Dios, Sara; Markovska-Simoska, Silvana; Millo, Inbal; Miranda, Natercia; Pasco, Greg; Pisula, Ewa; Raleva, Marija; Rogé, Bernadette; Salomone, Erica; Schjølberg, Synnve; Tomalski, Przemysław; Vicente, Astrid M; Yirmiya, Nurit. Attitudes of the autism community to early autism research. Autism 2017; Volum 21 (1). ISSN 1362-3613.s 61 - 74.s doi: 10.1177/1362361315626577.
 • Larsen, Kenneth; Aasland, Astrid; Diseth, Trond H. Brief report: agreement between parents and day-care professionals on early symptoms associated with autism spectrum disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders 2017; Volum 48 (4). ISSN 0162-3257.s 1063 - 1068.s doi: 10.1007/s10803-017-3355-2.
 • Fletcher-Watson, Sue; Larsen, Kenneth; Salomone, Erica. What do parents of children with autism expect from participation in research? A community survey about early autism studies. Autism 2017. ISSN 1362-3613.s doi: 10.1177/1362361317728436.
 • Larsen, Kenneth. The Early Diagnosis of Preschool Children with Autism Spectrum Disorder in Norway: a Study of Diagnostic Age and Its Associated Factors. Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology 2015; Volum 3 (2). ISSN 2245-8875.s 136 - 145.s doi: 10.21307/sjcapp-2015-014.
 • Olaff, Heidi Skorge; Larsen, Kenneth; Klintwall, Lars. Manglende Generalisering av Trenerferdigheter på tvers av situasjoner etter Workshop om Incidental Teaching. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) 2013; Volum 40 (1). ISSN 0809-781X.s 39 - 46.
 • Larsen, Kenneth. Reduksjon av selvskading; en sammenligning av responsavhengige og responsuavhengige forsterkningsprosedyrer. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) 2002. ISSN 0809-781X.
 • Hernes, Magdalena; Larsen, Kenneth. Tidlig utvikling, Hva kan man forvente og hva bør gis ekstra oppmerksomhet. Gyldendal Akademisk 2014 ISBN 9788205462793.
 • Hernes, Magdalena; Larsen, Kenneth. Den gode starten-praktisk læring 1.-4. trinn. Gyldendal Akademisk 2013 ISBN 9788205454880.
 • Hernes, Magdalena; Larsen, Kenneth. Autisme og atferdsanalyse- til evigheten og forbi. Gyldendal Akademisk 2012 ISBN 9788205422780.
 • Larsen, Kenneth. Barn med autismespekterforstyrrelser trenger hjelp alt i barnehagen. Første steg 2013. ISSN 1504-1891.
 • Larsen, Kenneth. Felles oppmerksomhet i tidlig intensiv atferdsanalytisk opplæring for barn med autisme. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA) 2012. ISSN 0809-781X.
 • Larsen, Kenneth. Autisme hos barn i barnehagen. Barnehagen 2012.
 • Larsen, Kenneth; Ekrheim, Anne; Haugen, Merete; Mandal-Hergot, Kate-Alice. Opplæring i intervensjonsprogrammet Pivotal Response Training for foreldre til barn med autismespekterforstyrrelser. Spesialpedagogikk 2011. ISSN 0332-8457.
 • Larsen, Kenneth. Skolestart for barn med autismespekterforstyrrelser. Spesialpedagogikk 2007. ISSN 0332-8457.
 • Se alle arbeider i CRIStin →