No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Institutt for klinisk medisin hans.e.simonsen@uit.no TROM

Simonsen, Hans Erling


1009 Universitetslektor


  • Tveter, Ida Giæver; Simonsen, Hans Erling; Johansen, Mari Kristin; Gaini, Shahin. Akvariegranulom. Tidsskrift for Den norske legeforening 2019; Volum 139 (9). ISSN 0029-2001.s doi: 10.4045/tidsskr.18.0765.
  • Se alle arbeider i CRIStin →