Personkort bilde

Pettersen, Ida Martine

Universitetslektor Institutt for vernepleie
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

 • Pettersen, Ida Martine; Kolberg, Kai Morten. Flyktningenes erfaringer med introduksjonsordningen. Arbeidsinkludering av flyktninger - en podkastserie (https://soundcloud.com/uitpodcast/3-erfaringer-med-intro?in=uitpodcast/sets/arbeidsinkludering-av-flyktninger-en-podkastserie) (Prosjekt: https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=569905) 2020-06-04 - 2020.

 • Kittelsaa, Anna; Lysvik, Leif; Jakobsen, joakim; Skjalmar, Linda; Pettersen, Ida Martine; Fedreheim, Gunn Elin; Gjærum, Rikke Gürgens. Et hjem er en hule - et festepunkt i tilværelsen på et gitt sted. 2019.

 • Aure, Marit; Hansen, Tina; Pettersen, Ida Martine. Hvilke barrierer, fordeler og ulemper for arbeidsinkludering innebærer de eksisterende samhandlingsmodeller mellom NAV og kommune. ALINs Midtveisseminar (Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV) tekstverksted 2019-02-13 - 2019.

 • Pettersen, Ida Martine; Aure, Marit. Alle vil at flyktninger skal komme fort i jobb – hvorfor er det likevel vanskelig?. (Fulltekst: https://forskning.no/arbeid-innvandring-kronikk/alle-vil-at-flyktninger-skal-komme-fort-i-jobb--hvorfor-er-det-likevel-vanskelig/1312195 (Prosjekt: Å inkludere flyktninger i ordinært arbeidsliv. En evaluering av samhandlingen mellom stat-kommune og av "Hurtigspor" for flyktninger.) Forskning.no 2019. ISSN 1891-635X.

 • Aure, Marit; Pettersen, Ida Martine; Fjeldststad, Øivind. Liten effekt av «hurtigspor» for flyktninger. (Fulltekst: https://velferd.no/2019/liten-effekt-av-hurtigspor-for-flyktninger 2019.

 • Pettersen, Ida Martine; Kolberg, Kai Morten. Flyktningenes erfaringer med introduksjonsordningen. Arbeidsinkludering av flyktninger - en podkastserie (https://soundcloud.com/uitpodcast/3-erfaringer-med-intro?in=uitpodcast/sets/arbeidsinkludering-av-flyktninger-en-podkastserie) (Prosjekt: https://app.cristin.no/projects/show.jsf?id=569905) 2020-06-04 - 2020.

 • Kittelsaa, Anna; Lysvik, Leif; Jakobsen, joakim; Skjalmar, Linda; Pettersen, Ida Martine; Fedreheim, Gunn Elin; Gjærum, Rikke Gürgens. Et hjem er en hule - et festepunkt i tilværelsen på et gitt sted. 2019.

 • Aure, Marit; Hansen, Tina; Pettersen, Ida Martine. Hvilke barrierer, fordeler og ulemper for arbeidsinkludering innebærer de eksisterende samhandlingsmodeller mellom NAV og kommune. ALINs Midtveisseminar (Arbeidsinkludering, læring og innovasjon i NAV) tekstverksted 2019-02-13 - 2019.

 • Pettersen, Ida Martine; Aure, Marit. Alle vil at flyktninger skal komme fort i jobb – hvorfor er det likevel vanskelig?. (Fulltekst: https://forskning.no/arbeid-innvandring-kronikk/alle-vil-at-flyktninger-skal-komme-fort-i-jobb--hvorfor-er-det-likevel-vanskelig/1312195 (Prosjekt: Å inkludere flyktninger i ordinært arbeidsliv. En evaluering av samhandlingen mellom stat-kommune og av "Hurtigspor" for flyktninger.) Forskning.no 2019. ISSN 1891-635X.

 • Aure, Marit; Pettersen, Ida Martine; Fjeldststad, Øivind. Liten effekt av «hurtigspor» for flyktninger. (Fulltekst: https://velferd.no/2019/liten-effekt-av-hurtigspor-for-flyktninger 2019.

 • [Loading...]

  Medlem i forskergruppe