Ida Martine Pettersen


Universitetslektor


 • Ida Martine Pettersen :
  Organisering og samarbeid mellom kommune og NAV om introduksjonsprogrammet og hurtigsporet
  Orkana Forlag 2021 ARKIV / DOI
 • Ida Martine Pettersen, Kai Morten Kolberg :
  Flyktningenes erfaringer med introduksjonsordningen
  2020 DATA / PROSJEKT
 • Marit Aure, Tina Hansen, Ida Martine Pettersen :
  Hvilke barrierer, fordeler og ulemper for arbeidsinkludering innebærer de eksisterende samhandlingsmodeller mellom NAV og kommune
  2019
 • Marit Aure, Ida Martine Pettersen, Øivind Fjeldststad :
  Liten effekt av «hurtigspor» for flyktninger
  27. mars 2019 FULLTEKST
 • Ida Martine Pettersen, Marit Aure :
  Alle vil at flyktninger skal komme fort i jobb – hvorfor er det likevel vanskelig?
  Forskning.no 2019 FULLTEKST / PROSJEKT
 • Anna Kittelsaa, Leif Lysvik, joakim Jakobsen, Linda Skjalmar, Ida Martine Pettersen, Gunn Elin Fedreheim m.fl.:
  Et hjem er en hule - et festepunkt i tilværelsen på et gitt sted
  2019 ARKIV

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →