oyvin.jpeg
oyvin.jpeg
Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag oyvin.h.thuv@uit.no 76966958 BODØ Bodø

Thuv, Øyvin Halfdan


Bodø