Hanne_Nydal.jpg
Hanne_Nydal.jpg
Institutt for vernepleie hanne.e.nydal@uit.no +4777058383 Harstad Campus Harstad

Nydal, Hanne Elisabeth Eriksen


Universitetslektor


  • Nydal, Hanne Elisabeth Eriksen; Breimo, Janne Paulsen. «På lik linje med oss andre» - hvilke vurderinger arbeidsgivere gjør i arbeidet med å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne i ordinært arbeid. (fulltekst) Arbetsmarknad & Arbetsliv 2021; Volum 27 (1). ISSN 1400-9692.
  • Nydal, Hanne Elisabeth Eriksen. Institusjonell etnografi som perspektiv - sett i lys av aktør-strukturdikotomien i sosiologisk tradisjon. Working paper 2007. ISSN 1503-383X.
  • Minde, Gunn-Tove; Nydal, Hanne Elisabeth Eriksen. Fra sykehjem til livsgledehjem. Geriatrisk sykepleie 2018. ISSN 1891-1889.s 6 - 13.
  • Se alle arbeider i CRIStin →    Medlem i forskningsgruppe    Campus Harstad