Bilde av Nydal, Hanne Elisabeth Eriksen
Bilde av Nydal, Hanne Elisabeth Eriksen
Institutt for vernepleie hanne.e.nydal@uit.no +4777058383

Hanne Elisabeth Eriksen Nydal


Universitetslektor

Stillingsbeskrivelse

Emneansvarlig

Koordinator 

Teamleder 

Verneombud


 • Hanne Elisabeth Eriksen Nydal, Janne Paulsen Breimo :
  «På lik linje med oss andre» - hvilke vurderinger arbeidsgivere gjør i arbeidet med å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne i ordinært arbeid
  Arbetsmarknad & Arbetsliv 2021 ARKIV / FULLTEKST
 • Hanne Elisabeth Eriksen Nydal :
  Institusjonell etnografi som perspektiv - sett i lys av aktør-strukturdikotomien i sosiologisk tradisjon
  Working paper 2007
 • Hanne Elisabeth Eriksen Nydal :
  Læringsdesign
  2022
 • Hanne Elisabeth Eriksen Nydal :
  Designe for læring - emnerevidering
  2022
 • Hanne Elisabeth Eriksen Nydal :
  Miljøterapeutisk arbeid i vernepleierutdanningen
  2021
 • Hanne Elisabeth Eriksen Nydal :
  Arbeidsgiverperspektiv på inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne
  2019
 • Gunn-Tove Minde, Hanne Elisabeth Eriksen Nydal :
  Fra sykehjem til livsgledehjem
  Geriatrisk sykepleie 2018

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →