Hilde Henriksen


Universitetslektor


  • Bjarte Hoff, Annette Fossli Brustad, Hilde Henriksen :
    Erfaring frå bruk av mappevurdering med formativ vurdering og redusert karakterskala på delarbeid
    2023

  • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →