Hirsti, Stina Rebecca

Førsteamanuensis Institutt for vernepleie
Flag icon Flag icon

 • Hirsti, Stina Rebecca. Stereotypisering og kompleksitet: Om den profesjonelle tjenesteutøvers kulturforståelse og håndtering av andres identitetsarbeid i en samisk-norsk kontekst. 2019 ISBN 978-82-92958-35-3.

 • Hirsti, Stina Rebecca. Kofte eller penkjole? – Hvordan definerer du hvem jeg er på mine vegne?. Forskningsdagene 2019 2019-09-26 - 2019-09-26 2019.

 • Hirsti, Stina Rebecca. Hvordan kan en interseksjonell analyse bidra til bedre forståelse av identitetsfloker i arbeidet med samer med kognitiv funksjonsnedsettelse?. Prøveforelesning disputas 2019-06-12 - 2019-06-12 2019.

 • Hirsti, Stina Rebecca. Hvilke situasjoner omfattes av lovverket innen helse- og omsorgstjenestene, og hvilke ligger uten for?. Fagdag (makt og tvang) 2019-06-17 - 2019-06-20 2019.

 • Hirsti, Stina Rebecca. Hvordan jobbe med å finne andre løsninger / tillitsskapende tiltak?. Fagdag (makt og tvang) 2019-06-17 - 2019-06-20 2019.

 • Hirsti, Stina Rebecca. Hverdagen i pleie- og omsorgsektoren – omfang av tvangsbruk og helt kort om saksbehandlingen.. Fagdag (makt og tvang) 2019-06-17 - 2019-06-20 2019.

 • Hirsti, Stina Rebecca. Kofte eller penkjole?» - om håndtering av andres identitetsarbeid i en flerkulturell samisk-norsk kontekst. NNFF 8. forskningskonferanse 2018-06-05 - 2018-06-05 2018.

 • Hirsti, Stina Rebecca. Andre løsninger og tillitsskapende tiltak. Fagdag Harstad kommune 2015-04-30 - 2015-04-30 2015.

 • Hirsti, Stina Rebecca. Hvordan finne andre løsninger enn bruk av tvang og makt. Fagdag (makt og tvang) 2015-02-05 - 2015-02-05 2015.

 • Hirsti, Stina Rebecca. Hverdagen i pleie-og omsorgsektoren -Omfanget av tvangsbruk -Saksbehandlingen -Erfaringer fra kursdeltakerne. Fagdag (makt og tvang) 2015-02-05 - 2015-02-05 2015.

 • Hirsti, Stina Rebecca. Democratic participation in the municipal health care for people with disabilities. Summerschool of the ICCH16 2015-06-06 - 2015-06-08 2015.

 • Hirsti, Stina Rebecca. Kofte eller penkjole? – Hvordan definerer du hvem jeg er på mine vegne?. Forskningsdagene 2019 2019-09-26 - 2019-09-26 2019.

 • Hirsti, Stina Rebecca. Hvordan kan en interseksjonell analyse bidra til bedre forståelse av identitetsfloker i arbeidet med samer med kognitiv funksjonsnedsettelse?. Prøveforelesning disputas 2019-06-12 - 2019-06-12 2019.

 • Hirsti, Stina Rebecca. Hvilke situasjoner omfattes av lovverket innen helse- og omsorgstjenestene, og hvilke ligger uten for?. Fagdag (makt og tvang) 2019-06-17 - 2019-06-20 2019.

 • Hirsti, Stina Rebecca. Hvordan jobbe med å finne andre løsninger / tillitsskapende tiltak?. Fagdag (makt og tvang) 2019-06-17 - 2019-06-20 2019.

 • Hirsti, Stina Rebecca. Hverdagen i pleie- og omsorgsektoren – omfang av tvangsbruk og helt kort om saksbehandlingen.. Fagdag (makt og tvang) 2019-06-17 - 2019-06-20 2019.

 • Hirsti, Stina Rebecca. Kofte eller penkjole?» - om håndtering av andres identitetsarbeid i en flerkulturell samisk-norsk kontekst. NNFF 8. forskningskonferanse 2018-06-05 - 2018-06-05 2018.

 • Hirsti, Stina Rebecca. Andre løsninger og tillitsskapende tiltak. Fagdag Harstad kommune 2015-04-30 - 2015-04-30 2015.

 • Hirsti, Stina Rebecca. Hvordan finne andre løsninger enn bruk av tvang og makt. Fagdag (makt og tvang) 2015-02-05 - 2015-02-05 2015.

 • Hirsti, Stina Rebecca. Hverdagen i pleie-og omsorgsektoren -Omfanget av tvangsbruk -Saksbehandlingen -Erfaringer fra kursdeltakerne. Fagdag (makt og tvang) 2015-02-05 - 2015-02-05 2015.

 • Hirsti, Stina Rebecca. Democratic participation in the municipal health care for people with disabilities. Summerschool of the ICCH16 2015-06-06 - 2015-06-08 2015.

 • [Loading...]