Personkort bilde

Einar Stikbakke

Stipendiat Institutt for klinisk medisin
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Prostatakreft og inflammasjon

Diverse undervisningsoppgaver på Medisin Profesjonsstudium:

 • Koordinator Delemne 6.4
 • Instruktør InterSIM
 • ProfKom-mentor
 • Medlem av prosjektgruppe for innføring av Canvas i medisinutdanningen

 

 

 • Stikbakke, Einar; Richardsen, Elin; Knutsen, Tore; Wilsgaard, Tom; Giovannucci, Edward L.; McTiernan, Anne; Eggen, Anne Elise; Haugnes, Hege Sagstuen; Thune, Inger. Inflammatory serum markers and risk and severity of prostate cancer: The PROCA‐life study. International Journal of Cancer 2019. ISSN 0020-7136.s 1 - 9.s doi: 10.1002/ijc.32718.

 • Stikbakke, Einar; Mercer, James. An infrared thermographic and laser Doppler flowmetric investigation of skin perfusion in the forearm and finger tip following a short period of vasculart stasis. (Fulltekst: http://www.medical-thermography.com/Recent%20publications%20from%20our%20group/Stikkbaakke-Mercer%20Thermology%20International%202008.pdf Thermology International 2008; Volum 18. ISSN 1560-604X.s 107 - 111.

 • Stikbakke, Einar; Haugnes, Hege Sagstuen; Thune, Inger; Wilsgaard, Tom; Eggen, Anne Elise; Knutsen, Tore; Richardsen, Elin. Pre-diagnostic Inflammation Score and risk of Prostate Cancer. The PROCA-life study. ESMO 2018 2018-10-19 - 2018-10-23 2018.

 • Stikbakke, Einar; Mercer, James. An infrared thermal imaging and laser Doppler flowmetric investigation of skin thermal inertia in the forearm and hands following a short period of vascular stasis. 20th. Thermological Symposium of the Austrian Society of Thermology 2007-11-17 - 2007.

 • Stikbakke, Einar; Mercer, James. An infrared thermal imaging and laser Doppler flowmetric investigation of skin thermal inertia in the forearm and hands following a short period of vascular stasis. Thermology International 2007; Volum 17. ISSN 1560-604X.s 157 - 158.

 • Stikbakke, Einar; Haugnes, Hege Sagstuen; Thune, Inger; Wilsgaard, Tom; Eggen, Anne Elise; Knutsen, Tore; Richardsen, Elin. Pre-diagnostic Inflammation Score and risk of Prostate Cancer. The PROCA-life study. ESMO 2018 2018-10-19 - 2018-10-23 2018.

 • Stikbakke, Einar; Mercer, James. An infrared thermal imaging and laser Doppler flowmetric investigation of skin thermal inertia in the forearm and hands following a short period of vascular stasis. 20th. Thermological Symposium of the Austrian Society of Thermology 2007-11-17 - 2007.

 • Stikbakke, Einar; Mercer, James. An infrared thermal imaging and laser Doppler flowmetric investigation of skin thermal inertia in the forearm and hands following a short period of vascular stasis. Thermology International 2007; Volum 17. ISSN 1560-604X.s 157 - 158.

 • [Loading...]