No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk tom.tiller@uit.no Tromsø

Tom Tiller


Arbeidstittel

Emeritus professor pedagogikk

Stillingsbeskrivelse


 • Antonsen, Yngve; Thunberg, Odd Arne; Tiller, Tom. Too rich to learn – when action researchers work against senior management and their use of performance management. (fulltekst) Educational Action Research 2020. ISSN 0965-0792.s 1 - 18.s doi: 10.1080/09650792.2020.1805635.
 • Tiller, Tom. Gjensidig verdsetting som endringskraft blant skoleeierne. Psykologi i kommunen (PIK) 2017; Volum 52 (6). ISSN 1892-3364.s 5 - 13.
 • Leming, Tove; Tiller, Tom; Alerby, Eva. Lærerutdanning i forandringens tid - forskerstudentens betydning. Cappelen Damm AS 2016 ISBN 9788202491451.s 126 - 135.
 • Tiller, Tom. "En gigantisk bøtte med kjærlighet" - et felles norsk-dansk skolefundament. Klim 2015 ISBN 9788771296877.s 209 - 2018.
 • Tiller, Tom. Fra det ytterste rommet - glimt fra veilederes og nye læreres dagbøker. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1392-4.s 66 - 86.
 • Tiller, Tom; Postholm, May Britt. Forskerlæreren - framtidens lærerrolle. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-41927-1.s 297 - 313.
 • Postholm, May Britt; Tiller, Tom. Den gode lærer. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-41927-1.s 23 - 41.
 • Tiller, Tom; Brekke, Mary. Læreren som forsker og den nye utdanningsveien. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02113-3.s 277 - 284.
 • Tiller, Tom. Å forske i skolens hverdag. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02113-3.s 27 - 44.
 • Tiller, Tom. Når skolen skulker sin omverden. Orkana Forlag 2012 ISBN 978-82-8104-218-6.s 127 - 136.
 • Tiller, Tom. Ingen aning uten spaning. Cappelen Damm Akademisk 2012 ISBN 978-82-02-39864-4.s 140 - 157.
 • Antonsen, yngve; Thunberg, Odd Arne; Tiller, Tom. Bank advisors working withcontradiction: meeting the demands ofcontrol through reflective learning. (data) (fulltekst) Reflective Practice 2011; Volum 12 (5). ISSN 1462-3943.s 629 - 644.s doi: 10.1080/14623943.2011.601563.
 • Tiller, Tom. sorte og hvite svaner. Akademisk Forlag 2011 ISBN 978-87-500-4223-5.s 25 - 41.
 • Lund, Torbjørn; Rotvold, Lars Aage; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else; Tiller, Tom. Dialogkonferansen som læringsarena og pedagogisk utviklingsverktøy. FoU i praksis 2010; Volum 4 (1). ISSN 1504-6893.s 47 - 64.
 • Tiller, Tom; Antonsen, yngve; Thunberg, Odd Arne. Adaptive learning and cognitive uncertainty in a financial organization. Journal of Workplace Learning 2010; Volum 22 (8). ISSN 1366-5626.s 475 - 488.
 • Antonsen, Yngve; Thunberg, Odd Arne; Tiller, Tom. Adaptive learning and reduced cognitive uncertainty in a financial organization. Journal of Workplace Learning 2010; Volum 22 (8). ISSN 1366-5626.s 475 - 488.s doi: 10.1108/13665621011082855.
 • Jakhelln, Rachel Elise; Leming, Tove; Tiller, Tom. Emosjoner i forskning og læring. Eureka Forlag 2009 (2009:1) ISBN 978-82-7389-206-5. ISSN 0809-8026.s 9 - 21.
 • Tiller, Tom. Skolens hvite svane-læring som bærer. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2009 ISBN 978-82-7634-616-9.s 92 - 113.
 • Skrøvset, Siw; Tiller, Tom. Emosjoner og metaforer i aksjonsforskning. Eureka Forlag 2009 (2009:1) ISBN 978-82-7389-206-5. ISSN 0809-8026.s 221 - 234.
 • Tiller, Tom. from spark to Learning Flame-Experience from a Norwegian Action Research Project. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2007 ISBN 978-82-7634-718-0.s 51 - 67.
 • Tiller, Tom. From Spark to Learning Flame - Experiences from a Norwegian Action Research Project. (omtale) Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2007 ISBN 978-82-7634-718-0.s 51 - 67.
 • Tiller, Tom. Det 11. imperativet: Dialogen med lokalsamfunnet. (omtale) Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2007 ISBN 9788276347333.s 199 - 217.
 • Tiller, Tom. Læringens næring. Klim 2005 ISBN 8779553583.s 30 - .
 • Andreassen, Svein-Erik; Tiller, Tom. Rom for magisk læring? En analyse av læreplanen LK20. 2021 ISBN 978-82-15-05577-0.
 • Tiller, Tom; Gedda, Oskar. Metoden Gjort-Lært-Lurt. Nye verktøy for skolens læringsarbeid. 2017 ISBN 978-82-15-02888-0.
 • Leming, Tove; Tiller, Tom; Alerby, Eva. Forskerstudentene Lærerstudenter i nye roller. Cappelen Damm AS 2016 ISBN 9788202491451.s 89 - 108.
 • Skrøvset, Siw; Tiller, Tom. Verdsettende ledelse, 2.utgave. Cappelen Damm Akademisk 2015 ISBN 978-82-02-49488-9.
 • Postholm, May Britt; Tiller, Tom. Profesjonsrettet pedagogikk 8-13. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 978-82-02-41927-1.s 64 - 76.
 • Tiller, Tom; Helgesen, Svein. Ledarskap med fokus på lärande. 2014 ISBN 9789198176216.
 • Tiller, Tom. Læringskoden. Fra karakterer til karakter. Cappelen Damm Akademisk 2014 ISBN 9788202452551.
 • Brekke, Mary; Tiller, Tom. Læreren som forsker. (omtale) Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02113-3.s 109 - 124.
 • Skrøvset, Siw; Tiller, Tom. Uppskattande ledarskap - i skolan. Studentlitteratur AB 2012 ISBN 978-91-44-07746-8.
 • Tiller, Tom. Lysekil - lärande kommun. Utveckling genom dialog och reflektion. 2012 ISBN 9789163708671.
 • Tiller, Tom; Helgesen, Svein. Bedre leder. Lederutvikling gjennom reflektert erfaring. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2011 ISBN 978-82-7634-939-9.
 • Skrøvset, Siw; Tiller, Tom. Verdsettende ledelse. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2011 ISBN 978-82-7634-905-4.
 • Tiller, Tom. Tio tankar om skolan - brev til Storm. Studentlitteratur AB 2009 ISBN 978-91-44-05887-0.
 • Jakhelln, Rachel Elise; Leming, Tove; Tiller, Tom. Emosjoner i forskning og læring. Eureka Forlag 2009 (2009:1) ISBN 978-82-7389-206-5. ISSN 0809-8026.s 51 - 68.
 • Brekke, Mary; Tiller, Tom. Samklang. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2007 ISBN 978-82-7634-765-4.s 17 - 81.
 • Furu, Eli Moksnes; Lund, Torbjørn; Tiller, Tom. Action Research. A Nordic Perspective. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2007 ISBN 978-82-7634-718-0.s 51 - 67.
 • Furu, Eli Moksnes; Lund, Torbjørn; Tiller, Tom. Action Research - A Nordic Perspective. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2007 ISBN 978-82-7634-718-0.s 171 - 184.
 • Tiller, Tom; Brekke, Mary. Samklang Nye læringsutfordringer i helsefaglig utdanning og yrke. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2007 ISBN 978-82-7634-765-4.s 140 - 161.
 • Tiller, Tom. Aksjonslæring - forskende partnerskap i skolen: Motoren i det nye nye læringsløftet. (omtale) Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2006 ISBN 9788276346985.
 • Tiller, Tom. Aksjonsforskning i skole og utdanning. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2004.s 99 - 115.
 • Tiller, Rita; Tiller, Tom. Den anden dag - en ny arena for læring. Akademisk Forlag 2003 ISBN 8750037811.
 • Tiller, Rita; Tiller, Tom. Den andra dagen, ett vidgat rum fõr lãrande. 2003 ISBN 9188298620.
 • Tiller, Rita; Tiller, Tom. Den andre dagen - det nye læringsrommet. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2002 ISBN 8276344291.
 • Næss, Fiona Dowling; Kårhus, Svein; Tiller, Tom; Spakes, A.. The Qualitative Challenge. 1995.
 • Skagen, kaare; Tiller, Tom. Perspektiv på lærerarbeid. Aschehoug & Co 1983 ISBN 82-03-12487-9.s 144 - 159.
 • Solberg, Bjørn; Solstad, Karl Jan; Høgmo, Asle magnus; Tiller, Tom. Lofoten i går - i dag - i morgen. 1977 ISBN 82-90030-37-1.s 41 - 51.
 • Rønningsbakk, Lisbet; Tiller, Tom; Hermansen, Mads Carsten. Når didaktikken møter de digitalt innfødte. Teknologistøttet læringsarbeid i skolen i lys av tradisjonell og nyskapende undervisning.. (fulltekst) 2020 ISBN 978-82-8244-226-8.
 • Tiller, Tom. Aksjonsforskning og bærekraft - folkehøgskolen for framtiden. Sluttrapport August 2017. 2017.
 • Sjøvoll, Jarle Normann; Tiller, Tom; Schjølberg, Per-Oskar. Gode skoleeiere. Fra tilrettelegger til medskaper. 2016.s 154 - 162.
 • Tiller, Tom. På jakt etter læringskoden. Portal forlag 2015 ISBN 978-82-8314-050-7.s 253 - 265.
 • Grepperud, Ida; Tiller, Tom. En analyse av utdanningsprogrammet "De utrolige årene" med utgangspunkt i forskning om "transfer av læring". 2014.
 • Brekke, Mary; Tiller, Tom. Introduksjon. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02113-3.s 13 - 24.
 • Tiller, Tom. Den gode læring. Utdanningsforbundet Aust-Agder og Vest-Agder 2012-11-19 - 2012-11-19 2012.
 • Tiller, Tom. Uppskattande ledarskap. Rektorsutbildningen 2012-11-22 - 2012-11-22 2012.
 • Tiller, Tom. Entreprenönielt lärande. Tiårsjubileum Karlstad universitet 2012-11-21 - 2012-11-21 2012.
 • Thunberg, Odd Arne; Antonsen, yngve; Tiller, Tom. Styring, strategier og dialoger for læring. Læring møter bank 2011-10-19 - 2011-10-19 2011.
 • Lund, torbjØrn; Rotvold, Lars Aage; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else; Tiller, Tom. Ulike organiseringsformer for kunnskapsutvikling hos skoleledere. En kommentar til Rektorskolen. Utdanningsnytt.no 2009.
 • Lund, Torbjørn; Rotvold, Lars Aage; Skrøvset, Siw; Stjernstrøm, Else; Tiller, Tom. Fusjonert forskningskraft. Nordlys 2009. ISSN 0805-5440.
 • Gustavsson, Gerd; Gustavsson, Susanne; Tiller, Tom. Ny i läraryrket. 2009 ISBN 978-91-633-6076-3.
 • Skrøvset, Siw; Frenning, Ingrid; Leming, Tove; Tiller, Tom. Få skoledebatten inn på sporet igjen. Nordlys 2006. ISSN 0805-5440.
 • Tiller, Tom. En skole i klemme. (omtale) ? 2005 (1).s 15 - 18.
 • Tiller, Rita; Tiller, Tom. Jokkmokksprosjektet - aktionslärandets möjligheter. 2005.
 • Se alle arbeider i CRIStin →