Bilde av Olsen, Rigmor
Foto: Torje Jenssen
Bilde av Olsen, Rigmor
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk rol006@post.uit.no +4777644218 Tromsø MV.110 C 108

Olsen, Rigmor


Ph.D-stipendiat i veiledningspedagogikk

Stillingsbeskrivelse

Ph.D-stipendiat i veiledningspedagogikk


 • Kirsten Sivertsen Worum, Inger Merethe Hansen, Rigmor Olsen :
  Omvendt undervisning som talesjanger i veilederutdanningen- Studenters perspektiv på forhold som har betydning for læreprosesser
  NORDVEI- Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk 2022 ARKIV / DOI
 • Rigmor Olsen, Cato R. P. Bjørndal :
  Fragmentarisk partnerskap i lærerstudenters FoU-veiledning: En studie av studenter og lærerutdanneres erfaringer
  Acta Didactica Norden (ADNO) 16. november 2022 ARKIV / DOI
 • Rigmor Olsen :
  Flerstemmighet i veiledningssamtaler? En kasusstudie om triadisk FoU-veiledning i grunnskolelærerutdanningen
  NORDVEI- Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk 2021 ARKIV / DOI
 • Rigmor Olsen :
  Posisjonering i kunnskapsrelasjoner: En kasusstudie om FoU-veiledning i grunnskolelærerutdanningen
  Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis 2020 ARKIV / DOI
 • Rigmor Olsen :
  Posisjonering i "det tredje rom". En casestudie av triadiske veiledningssamtaler hvor lærerstudenter, praksislærer og universitetslærer samarbeider om FoU-arbeid
  2019
 • Kirsten Sivertsen Worum, Rigmor Olsen, Inger Merethe Hansen :
  Studentevalueringer som talesjanger i egen veilederutdanning
  2019
 • Rigmor Olsen, Rachel Elise Jakhelln :
  Improving mentoring and supervision through extended boundary crossing in a tripartite collaboration in initial teacher education
  2018
 • Rigmor Olsen :
  Veiledningssamtalen i et konstruert partnerskap
  2017
 • Rigmor Olsen :
  Veiledningssamtalen og veiledningsrelasjoner når lærerstudenter gjennomfører FoU-arbeid i partnerskap med praksislærer og universitetslærer
  2016
 • Rigmor Olsen :
  Å skrive en master kan vel ikke være så vanskelig?
  2016
 • Rigmor Olsen :
  Forskningsbasert grunnskolelærerutdanning. Når praksislæreren og studentene skal samarbeide om FoU-arbeid i praksisfeltet: I hvilken grad opplever praksislærerne seg som integrert i den nye forskningsbaserte grunnskolelærerutdanningen?
  2014

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Veiledning av studenter og nyutdannede lærere i skole og barnehage.

  Pågående Ph.D-prosjekt (2016-): Veiledning av lærerstudenter som gjennomfører FoU-arbeid i skolen.

  Undervisning

  PED-6325 Veiledning for lærere i skole og barnehage del 1.


  Medlem i forskningsgruppe  MV.110 C 108

  Klikk for større kart