Personkort bilde
Foto: Torbein Kvil Gamst

Stig Ørsje

IT-direktør Ledelse og stab ved ITA
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Utdannelse:       
2008 "Ledelsesteorier anvendt i praksis", Universitetet i Agder
2003 "Samordningsledelse og teamarbeid", Høyskolen i Agder
2002 "Organisering av velferdsforvaltningen", Høyskolen i Tromsø
2002 "Velferdsstaten i endring", Universitetet i Tromsø
1988 Cand. scient, informatikk, Universitetet i Bergen
1986 Cand. mag, Universitetet i Bergen
1985 Foretaksøkonom NHH
1982 Examen artium, naturfaglinjen, Fana Gymnas

Praksis:              
2012- IT-direktør, UiT
2011-2012 Foretakscontroller, Universitetssyskehuset Nord-Norge
2006- 2011 Fakultetsdirektør, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT
2002-2006 Trygdesjef i Tromsø (høst 2004 i trygdedirektørens stab, 2005 i fylkestrygdekontoret i Troms)
1995-2002 Trygdesjef i Målselv
1999-2000 Lærer IKT-skolen i Målselv(deltid)
1993-1995 Foreleser i datafag grunnfag, Forsvarets studiesenter Heggelia(deltid)
1988-1995 Avdelings-/overingeniør, Telenors IT-avdeling

[Loading...]