Bilde av Kvidal-Røvik, Trine
Bilde av Kvidal-Røvik, Trine
Institutt for reiseliv og nordlige studier trine.kvidal@uit.no +4778450330 97985624 Her finner du meg

Trine Kvidal-Røvik


Prodekan for forskning og professor i kommunikasjon og kulturfag

Stillingsbeskrivelse

Jeg er prodekan for forskning ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL-fak). Her har jeg særlig ansvar for forskerutdanningen.

Min faglige bakgrunn er i kommunikasjon, media og kulturfag. Jeg er professor i kommunikasjon og kulturfag.

 


 • Beate Bursta, Trine Kvidal-Røvik, Outi Rantala :
  Tuning ourselves into place: Enhancing multivocality with video
  Qualitative Research 2023 ARKIV / DOI
 • Gyrid Øyen, Trine Kvidal-Røvik :
  Contextual sites of acknowledgement? Kven heritage and contemporary identity articulation processes
  Acta Borealia 2023 ARKIV / DOI
 • Britt Kramvig, Trine Kvidal-Røvik :
  Sámi Storytelling through Design
  Routledge 2022 DOI
 • Trine Kvidal-Røvik :
  Toy discourses and gendered roles in “the most gender-equal country in the world”: A critical cultural analysis of Norwegian toy catalogues from 2011-2018
  Palgrave Macmillan 2021 DOI
 • Patrick Maher, Gunnar Thór Jóhannesson, Trine Kvidal-Røvik, Dieter Müller, Outi Rantala :
  Touring the Arctic: Shades of grey towards a sustainable future
  Routledge 2021 DOI
 • Britt Kramvig, Trine Kvidal-Røvik :
  Samisk design som kreative mellomrom
  Universitetsforlaget 2021
 • Gyrid Øyen, Trine Kvidal-Røvik :
  Tidsskrift for kjønnsforskning 17. desember 2021 ARKIV / DOI
 • Trine Kvidal-Røvik, Ashley Cordes :
  Into the unknown [Amas Mu Vuordá]? Listening to Indigenous voices on the meanings of Disney’s Frozen 2 [Jikŋon 2]
  Journal of International and Intercultural Communication 2020 ARKIV / DOI
 • Trine Kvidal-Røvik, Kari Jæger :
  Cultural Sites of Tension in the Iditarod of Alaska
  Routledge 2019
 • Trine Kvidal-Røvik :
  The Meaning of the Feminist T-Shirt: Social Media, Postmodern Aesthetics, and the Potential for Sociopolitical Change
  Media and Communication 2018 ARKIV / DOI
 • Trine Kvidal-Røvik :
  Nature Articulations in Norwegian Advertising Discourse: A Depoliticized Discourse of Climate Change
  Environmental Communication 2018 ARKIV / DOI
 • Trine Kvidal-Røvik :
  A gender perspective on discourses of industry development in a sparsely populated northern Norwegian community
  Journal of Rural and Community Development 2017 SAMMENDRAG / FULLTEKST / ARKIV
 • Trine Kvidal-Røvik, Kjell Ole Kjærland Olsen :
  Pådriver, bremsekloss eller irrelevant? Representasjoner av det samiske i norsk nasjonalpresse
  Gyldendal Akademisk 2016
 • Trine Kvidal-Røvik, Birgitte Ljunggren :
  Governing gendered understandings of innovation: a discourse analysis of a national innovation programme
  Edward Elgar Publishing 2016
 • Kari Jæger, Trine Kvidal-Røvik :
  “Du får som fortjent”: Destinasjonsmarkedsføring, eventer og sosiale medier
  Fagbokforlaget 2015
 • Trine Kvidal-Røvik :
  Sted som retorikk: Et kritisk-retorisk perspektiv på sted
  Fagbokforlaget 2015
 • Trine Kvidal-Røvik :
  Stedsforståelser og likestilling i arbeids- og næringsliv
  Cappelen Damm Akademisk 2015
 • Birgit Abelsen, Trine Kvidal-Røvik :
  Organisering av destinasjonsmarkedsføring - eksemplet NordNorsk Reiseliv
  Cappelen Damm Akademisk 2015
 • Birgit Abelsen, Dorthe Eide, Trine Kvidal, Anneke Sijtske Leenheer :
  Organizational innovation: Re-organizing destination marketing organizations
  Edward Elgar Publishing 2014 DOI
 • Trine Kvidal, Elisabet Ljunggren :
  Introducing gender in a policy programme: A multilevel analysis of an innovation policy programme
  Environment and Planning. C, Government and Policy 2014 DOI
 • Torjer Andreas Olsen, Trine Kvidal-Røvik, Soile Päivikki Hämäläinen, Lukas Kosner :
  Faglig seminar, Del 2: Forskning
  2024
 • Trine Kvidal-Røvik, Stein Roar Mathisen, Kristin Nicolaysen, Kjell Ole Kjærland Olsen, Gyrid Øyen :
  Prosjektet IMMKven: forskning om kvensk kulturarv i samtida
  2024
 • Kjersti Feldt Anfinnsen, Trine Kvidal-Røvik, Kaisa Maliniemi, Stein Roar Mathisen, Kristin Nicolaysen, Kjell Ole Kjærland Olsen m.fl.:
  Tuulessa - I vinden
  UiT Norges arktiske universitet 2023 ARKIV
 • Trine Kvidal-Røvik :
  Kvensk kulturarv i samtia. Funn fra IMMKven-forskningen
  2022
 • Trine Kvidal-Røvik, Kristin Nicolaysen, Gyrid Øyen, Kjell Ole Kjærland Olsen, Stein Roar Mathisen :
  Tuulessa - I vinden
  Vandreutstilling 2022
 • Vigdis Nygaard, Trine Kvidal-Røvik, Brynhild Granås, Line Mathisen, Kjell Olsen, Albina Pashkevich :
  Drahjelp til samisk reiselivsutvikling på små steder - hvordan kan samforskning bidra?
  2021
 • Trine Kvidal-Røvik, Gyrid Øyen :
  Situated knowledge production collaborations: Participatory research practices and contemporary Kven hertitage articulations
  2021
 • Gyrid Øyen, Trine Kvidal-Røvik :
  Ethnic complexity and contemporary Kven heritage identity articulations in “the Kven Capital”
  2021
 • Trine Kvidal-Røvik, Stein Roar Mathisen :
  «Ja til mer kvensk bling» – Om hvordan det kvenske /norskfinske fortelles fram i teater, spel og populærkultur i dag
  2021
 • Trine Kvidal-Røvik :
  Kvensk kulturarv i Koronaens tid: Digitale muligheter for kvensk synlighet?
  2020
 • Trine Kvidal-Røvik :
  Mediated Place Encounters: A Place for Me and a Place for You?
  2018
 • Trine Kvidal-Røvik :
  “Where men are men”: The Finnmark Race and gendered representations of the North
  2017
 • Trine Kvidal-Røvik :
  #grabyourwallet. Purchase with a purpose and the potential for “real” resistance?
  2017
 • Trine Kvidal-Røvik, Birgitte Ljunggren :
  The gendered institutionalization of innovation: Knowledge-discourses in a Norwegian innovation program
  2016
 • Birgitte Ljunggren, Elisabeth Angell, Trine Kvidal-Røvik :
  Translating Gender Mainstreaming and Innovation
  2016
 • Beate Bursta, Trine Kvidal-Røvik, Outi Rantala :
  Strangers on the tourist route
  2016
 • Trine Kvidal-Røvik, Birgitte Ljunggren :
  The sound of silence: Knowledge discourse and gendered institutionalization of innovation in a Norwegian innovation program
  2016
 • Birgitte Ljunggren, Elisabeth Angell, Trine Kvidal-Røvik :
  Gender Mainstreaming of an Innovation Program: translations of gender
  2016
 • Trine Kvidal-Røvik :
  Unifying and marginalizing discourses of Finnmarksløpet
  2016
 • Trine Kvidal-Røvik, Elin Birgitte Ljunggren :
  Governing gendered understandings of innovation: A discourse analysis of a national innovation policy programme
  Edward Elgar Publishing 2016 DOI
 • Elin Birgitte Ljunggren, Trine Kvidal-Røvik :
  Paper in progress: Knowing innovation. the gendering of research knowledge in a public innovation program
  2015
 • Elin Birgitte Ljunggren, Trine Kvidal-Røvik :
  Knowling innovation. The gendering of research knowledge in a public innovation programme
  2015
 • Trine Kvidal-Røvik, Brynhild Granås, Outi Rantala :
  Splashing through the snow: Challenging polarized positions in debates on the use of snowmobiles
  2015
 • Trine Kvidal-Røvik :
  Stories of power: Finnmarksløpet, Iditarod and the construction of place
  2015
 • Trine Kvidal :
  Fortellingen om Finnmark: Mangfold og optimisme, eller business as usual?
  2014
 • Trine Kvidal-Røvik, Elin Birgitte Ljunggren :
  Governing gender and innovation in VRI
  2014
 • Kari Jæger, Trine Kvidal-Røvik :
  Word of Heart: Branding destinations through event volunteers
  2014
 • Trine Kvidal-Røvik :
  Gender, inclusion, and sustainability: Discursive constructions of reindustrialization processes in the North
  2014
 • Atle Jensen Hauge, Svein Erik Hagen, Birgitta Ericsson, Per Kristian Alnes, Marit Aure, Trine Kvidal :
  Evaluering av Intro - fond for kulturnæringen i Tromsø
  2013
 • Atle Jensen Hauge, Svein Erik Hagen, Birgitta Ericsson, Per Kristian Alnes, Marit Aure, Trine Kvidal m.fl.:
  Intro: Evaluering av Intro - fond for kulturnæringen i Tromsø
  2013

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Jeg er professor i kommunikasjon og kulturfag. Min faglige bakgrunn er i kommunikasjon, media og kulturfag.

  • Kommunikasjon, medier og samfunn
  • Media og populærkultur
  • Makt og medierepresentasjoner
  • Sted, samfunn og media

  Projects:
  Intangiblization, Materializations and Mobilities of Kven Heritage: Contemporary Articulations in Fields of Family, Museums, and Culture Industry (WP Leader)
  This project dealt with contemporary Kven heritage articulations. Consortium: UiT, Vadsø museum-Ruija Kvenmuseum, Nicolaysen Film AS
  Funded by: Forskningsrådet, SAMKUL-programmet

  Vandreutstilling med lokal forankring: Formidling, samhandling og flerstedlig dialog om forskning på kvensk/norskfinsk kulturarv (Researcher)
  Samarbeid med Varanger museum, Alta museum, Nord-Troms Museum, Universitetsmuseet, samt andre museum og kvenske institusjoner
  Funded by: Forskningsrådet, SAMKUL-programmet

  Čatnat: Forskning med og for innovasjon i samisk reiseliv og kreative næringer (WP Leader)
  Consortium: Nord Universitet og UiT
  Funded by: Regionalt forskningsfond Nord

  Sami Entrepreneurs and Research Collaboration (WP leader)
  The overall objective is to address entrepreneurial innovation in Sami areas through research collaborations. Consortium: Norut, UiT, Dalarna University
  Funded by: Regionalt forskningsfond Nord

  Joint Higher Education on Northern Tourism (Project Leader)
  The project aims to foster quality improvements, innovation and excellence of higher education on northern tourism, in the context of the Arctic region.
  Consortium: UiT, University of Oulu, University of Lapland, University of Umeå, Vancouver Island University, Cape Breton Univerity, University of Iceland
  Funded by: SIU High North Programme

  Winter: New Turns in Arctic Winter Tourism (WP leader)
  In this project we explore winter tourism developments in the Arctic linked to Winter Tourism Activities;  Event Tourism; Potensials and Barriers in Mass Tourism Developments; and Tourism Performances and Symbolic Meanings.
  Consortium: UiT, Norut, University of Lapland, Cardiff Metropolitan University, University of Alaska, University of Utah, University of Iceland
  Funded by: Forskningsrådet

  Partnership for Sustainability: Arctic Tourism in Times of Change (Researcher)
  Consortium: U of Lapland, U of Umeå, U of Iceland, U of Oulu, Cape Breton University, Vancouver Island University
  Funded by: NordRegio

  Path Development in Different Regional Settings. Regional Policy Approaches in the Global Economy (Researcher)
  Consortium: AFI, IRIS, Norut Alta, Høgskolen i Bergen
  Funded by: Forskningsrådet (VRI)

  Forutsetninger for verdiskaping i råvarebaserte næringer: Lokale aktører sin posisjon og rolle i Nordiske periferier (WP Leader)
  Consortium: Norut Alta, NordRegio, Norut Tromsø
  Funded by: RFF Nord

  Forankring og bærekraftig verdiskaping i råvarebaserte næringer? Lokale stabilisatorer’s posisjon og rolle i nordiske periferier (Project Leader)
  Consortium: Norut Alta, NordRegio, Univ of Akureyri Research Centre
  Funded by: Nordisk Ministerråd

  Northern Insights. Service Innovation and Tourist Experiences in the High North: The Co-creation of Value for Consumers, Firms and the Tourism Industry (WP Leader)
  Consortium: Nord universitet, Nordlandsforskning, UiT, Høgskolen i Harstad, Bioforsk, Norut Alta
  Funded by: Forskningsrådet