Charlotte Thingelstad


Universitetslektor i musikkformidling

Stillingsbeskrivelse

Charlotte Thingelstad er emneansvarlig for de arbeidslivsrettede emnene Identitet, profesjon og bransje (MUS-1504 og MUS-1604) og Musikkartistutvikling - formidling og entreprenørskap (MUS-2805 og MUS-2804) på bachelorprogrammet fagstudium i musikkutøving ved Musikkonservatoriet. Hun har også undervisningsoppgaver innenfor tverrfaglige emner som Musikk og drama i barnehagen (MUS-2004) og Kunst, kultur og kreativitet (BLU-1002 og 1012), samt praktisk produksjonsarbeid (MUS-1705), sangundervisning (MUS-2701) og veiledningsoppgaver innenfor fagdidaktikk og kommunikasjon på PPU.

Arbeidsområder

Undervisning / Veiledning

 • Maria Medby Tollefsen, Charlotte Thingelstad :
  MUSed- studentaktiv læring i musikkutdanning.
  UiT Norges arktiske universitet 2022
 • Charlotte Thingelstad, Miriam Wiik :
  The sustainable Musician. Et bidrag til bærekraftig musikkformidling
  Podium. FOU-magasin fra Universitetet i Tromsø, Det kunstfaglige fakultet 2020
 • Charlotte Thingelstad, Miriam Wiik :
  The Sustainable Musician – an interdisciplinary, pedagogical approach for developing expressive musicians
  2018
 • Charlotte Thingelstad :
  Sang
  Gyldendal Akademisk 2010

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  - Musikkformidling og entreprenørskap

  - Tverrfaglighet musikk og drama

  - Prestasjonsforberedelse

  - Kommunikasjon med særlig vekt på nonverbale aspekter; stemme og kroppsspråk

   

  Medlem av forskningsgruppene:

  InOvation

  Narrating the Postcolonial North

   

  Undervisning

  2015-: Universitetslektor, UiT Norges Arktiske Universitet. Emneansvarlig for emnene Identitet, profesjon og bransje (MUS-1504, MUS-1604), og Musikkartistutviklingsem​nene: formidling og entreprenørskap (MUS-2805, MUS-2804) på bachelorprogrammet fagstudium i musikkutøving ved Musikkonservatoriet. Undervisningsoppgaver i emnene: Musikk og drama i barnehagen (MUS-2004), Kunst, kultur og kreativitet (BLU-1002 og 1012), Praktisk produksjonsarbeid( MUS-1705), samt sangundervisning (MUS-2701) og veiledningsoppgaver innenfor fagdidaktikk og kommunikasjon på PPU fra 2019.

  Progr​amkoordinator for bachelorprogrammet Cultural and Creative Entrepreneurship, Institutt for reiseliv og nordlige studier (IRNS) ved HSL fra 2015-2018. Undervisning i emnene: Communication skills, Project management, Creative Industries og Venture Development, samt veiledning av bacheloroppgaver. Div. utviklingsoppgaver innenfor studiekvalitet: utvikling og revidering av emne- og studieplaner, akkredditeringsarbeid, programstyremedlem.

  2007-2010 Høgskolelektor, Høgskolen i Finnmark. Fagansvarlig med koordineringsoppgaver for musikk i grunnskolelærerutdanning​en, Musikk 1, Musikk 2 og Musikk 3. Underviste i sang/stemmebruk, kor/ensemble, musikkformidling, musikklære, musikkhistorie og musikkdidaktikk, samt musikk i førskolelærerutdanningen​. Tverrfaglige produksjoner med Drama og Kunst & håndverk. Veiledning av studenter i praksis. Oppgaver innenfor rekruttering, samt utviklingsarbeid.

  2009-2010 Høgskolelektor, Høgskolen i Vestfold. Timelærer (vikar) på Musikk 1. Underviste i sang og musikklære.


  CV

  UTDANNELSE

  2007-2008 Prosjektledelse 30 stp, Høgskolen i Finnmark
  Prosjektoppgave: evaluering av prosess knyttet til alternativ allmennlærerutdanning

  2006-2007 Årsenhet i Økonomisk administrativ ledelse, Høgskolen i Finnmark
  Organisasjonsteori, organisasjonspsykologi, ledelse av menneskelige ressurser, utviklingsledelse, markedsanayse- og planlegging, studentbedrift/entrepren​ørskap

  1997-2000 Diplomstudium, Statens Operahøgskole, Kunsthøgskolen i Oslo
  Musikkfag: solsosang, ensemblesang, musikalsk rolleinnstudering
  Scenefag: rolleinnstudering, scenisk fremstilling, scenisk improvisasjon, sceneplastikk
  Støttefag: dans, dramaturgi, rolleanalyse, italiensk, klaver, tekstanalyse

  1996-1997 Instrumental/vokal videreutdanning og kammermusikk, Rogaland musikkonservatorium, Høgskolen i Stavanger, avd. for kunstfag

  1993-1996 Faglærerutdanning i musikk - hovedinstrument: sang, Rogaland musikkonservatorium, Høgskolen i Stavanger, avd. for kunstfag 

   

  YRKESERFARING

  2015-: Universitetslektor, UiT Norges Arktiske Universitet. Emneansvarlig for emnene Identitet, profesjon og bransje, og Musikkartistutviklingsem​nene: formidling og entreprenørskap på bachelorprogrammet fagstudium i musikkutøving ved Musikkonservatoriet. Undervisningsoppgaver i emnene: Musikk og drama i barnehagen, Kunst, kultur og kreativitet, Praktisk produksjonsarbeid, samt sangundervisning (MUS-2701) og veiledningsoppgaver innenfor fagdidaktikk og kommunikasjon på PPU fra 2019.

  Progr​amkoordinator for bachelorprogrammet Cultural and Creative Entrepreneurship, Institutt for reiseliv og nordlige studier (IRNS) ved HSL fra 2015-2018. Undervisning i emnene: Communication skills, Project management, Creative Industries og Venture Development, samt veiledning av bacheloroppgaver. Div. utviklingsoppgaver innenfor studiekvalitet: utvikling og revidering av emne- og studieplaner, akkredditeringsarbeid, programstyremedlem.

  2009-2014: Avdelingsleder for Musikk, dans og drama ved Greveskogen videregående skole. Fagligpedagogisk-, budsjett-, personal- og driftsansvar for avdelingen. Ansvar for fag- og stillingsplanlegging, timeplanlegging og ledelse av avdelingens prosjekter, utviklings- og utredningsarbeid, rekruttering-, markedsføring- og informasjonsarbeid, elevopptak, eksamensansvar, kulturkontakt for Den kulturelle skolesekken. Undervisningsoppgaver i sang, musikkformidling og samspill.

  2007-2010 Høgskolelektor, Høgskolen i Finnmark. Fagansvarlig med koordineringsoppgaver for musikk i grunnskolelærerutdanning​en, Musikk 1, Musikk 2 og Musikk 3. Underviste i sang/stemmebruk, kor/ensemble, musikkformidling, musikklære, musikkhistorie og musikkdidaktikk, samt musikk i førskolelærerutdanningen​. Tverrfaglige produksjoner med Drama og Kunst & håndverk. Veiledning av studenter i praksis. Oppgaver innenfor rekruttering, samt utviklingsarbeid.

  2009-2010 Høgskolelektor, Høgskolen i Vestfold. Timelærer (vikar) på Musikk 1. Underviste i sang og musikklære.

  2000-2007 Frilanssanger, selvstendig næringsdrivende. Se eget vedlegg for oversikt over kunstnerisk virksomhet.

  2006-2007 Lektor, Alta videregående skole (deltidsstilling, vikariat). Underviste i musikkorientering på musikklinja.

  2001-2006 Lektor, Ringerike videregående skole (20% fast stilling). Underviste i sang hoved- og biintrument. Utstrakt sensorvirksomhet og eksamensarbeid.

  2000-2001 Lektor, St.Hallvard videregående skole (20% stilling, vikariat). Underviste i kor, stemmebruk og sang hovedinstrument


  Vedlegg: