Stig Misund
Foto: Sunniva C.D. Werkland
Stig Misund
Lærerut. og pedagogikk campus Alta stig.misund@uit.no 78450143 Alta ALTA_RBG R210

Misund, Stig


Arbeidstittel

Universitetslektor

Stillingsbeskrivelse


 • Munkebye, Eli; Scheie, Eldri; Gabrielsen, Anja; Jordet, Arne N. Nikolaisen; Misund, Stig; Nergård, Tone; Øyehaug, Anne Bergliot. Interdisciplinary primary school curriculum units for sustainable development. (data) Environmental Education Research 2020; Volum 26 (6). ISSN 1350-4622.s 795 - 811.s doi: 10.1080/13504622.2020.1750568.
 • Sundstrøm, Elina Maria; Killengreen, Siw Turid; Misund, Stig; Køller, Hans-Georg. Realisering av utdanning for bærekraftig utvikling (UBU) - slik erfart av et utvalg naturfagslærere i videregående skole. Nordic Studies in Science Education 2019; Volum 15 (2). ISSN 1504-4556.s 206 - 222.s doi: 10.5617/nordina.6142.
 • Misund, Stig. Studies of apical growth cessation in dwarf birch (Betula nana L.) from Spitsbergen and Northern Norway. Man and the Biosphere Series 2001; Volum 27. ISSN 0252-0206.s 195 - 205.
 • Misund, Stig; Strand, Jo Espen Tau; Ødegaard, Marianne. Student questioning generated from an inquiry of an authentic reindeer head. NFSUN Nordiske Forskersymposium om undervisning i naturfag 2021-06-01 - 2021-06-02 2021.
 • Misund, Stig; Strand, Jo Espen Tau. Vi utforsker en rype - et praktisk undervisningsopplegg for elever på 4. årstrinn. Vitenuka 2021 ved UiT, campus Alta. 2021.
 • Misund, Stig; Strand, Jo Espen Tau; Utsi, Tove Aagnes. Naturfaglig bidrag under befaring i Aronneskjosen. Forskningsdagene UiT, campus Alta 2019-09-23 - 2019-09-23 2019.
 • Misund, Stig; Utsi, Tove Aagnes. Villblomstens dag 2019 - Estetiske og kulinariske godbiter i Finnmarks-naturen. Villblomstens dag 2019 2019-06-16 - 2019-06-16 2019.
 • Misund, Stig; Strand, Jo Espen Tau. Vi utforsker et reinsdyrshode - et praktisk undervisningsopplegg for elever på 5. og 6. årstrinn. Vitenuka 2019 2019-02-13 - 2019-02-14 2019.
 • Misund, Stig; Utsi, Tove Aagnes; Strand, Jo Espen Tau; Krempig, Inger Wallem. Ny undervisningsform - lærerstudenters vurdering av egen arbeidsinnsats og læringsutbytte. NFSUN Nordic research symposium on science education 2017 (data) 2017-06-07 - 2017-06-09 2017.
 • Misund, Stig; Strand, Jo Espen Tau. Vinterfugler i nord – et praktisk undervisningsopplegg for 3. og 4. årstrinn i grunnskolen.. Vitenuka 2017 2017-02-15 - 2017-02-16 2017.
 • Misund, Stig. Student ideas of sustainability in a marginal region in northern Norway. 7th Nordic Geographers Meeting 2017-06-19 - 2017-06-21 2017.
 • Misund, Stig; Strand, Jo Espen Tau. Rype og snø - hvordan er rypa tilpasset den arktiske vinteren. Vitenuka 2016-02-18 - 2016-02-18 2016.
 • Misund, Stig; Mosli, Lasse; Myreng, Rune Morten. Livet langs en fjord. (data) (prosjekt) 2016.
 • Misund, Stig; Hauge, Øystein. Julelvprosjektet. (data) (prosjekt) 2016.
 • Misund, Stig; Remmen, Ottar. Reisautløpet Naturreservat - et ressursområde for samfunn og skole. 2015.
 • Misund, Stig; Strand, Jo Espen Tau. Sopp på matfatet. Forskningsdagene 2015 2015-09-24 - 2015-09-24 2015.
 • Jordet, Arne Hilmar Nikolaisen; Misund, Stig; Munkebye, Eli; Fjørtoft, Ingunn; Husby, Jon-Arve. Regionkontakter reflekterer. Naturfag 2014 (2). ISSN 1504-4564.s 16 - 17.
 • Misund, Stig. Lokale mattradisjoner i Nedre Bardu. Naturfag 2014 (2). ISSN 1504-4564.s 84 - 85.
 • Misund, Stig. «Helt elektrisk» – et undervisningsopplegg for 6.-klassinger om vannkraft og elektrisitet. Naturfag 2014 (2). ISSN 1504-4564.
 • Misund, Stig. TUNDRA Schoolnet. Naturfag 2014 (2). ISSN 1504-4564.
 • Gabrielsen, Anja Napstad; Jordet, Arne Hilmar Nikolaisen; Misund, Stig. Hvordan bruke lokalsamfunn og nærmiljø i undervisning for bærekraftig utvikling?. Den nasjonale konferansen i Den naturlige skolesekken 2014-09-17 - 2014.
 • Misund, Stig. Charles Robert Darwin - Evolusjonsteorien - Galapagos øyene. En betydningsfull historie. utenTitteltekst (omtale) 2009-09-21 - 2009-09-21 2009.
 • Helgesen, Mai Brit; Figenschou, Gøril; Misund, Stig; Zakariassen, Geir. Evaluering av førskolelærerutdanning. 2009 (5).
 • Misund, Stig. Miljøuka i Alta kommune 2009. 2009.
 • Misund, Stig. NOKUT - selvevalueringsdokument førskolelærerutdanning. 2009.
 • Misund, Stig. Elvekant vegetasjon langs Altaelva - del av det nordiske fellesarrangementet "Villblomstenes dag 2009". (omtale) 2009.
 • Misund, Stig. "Jakten på Bergfruen" i sydvendte bergvegger i Ytre Altafjord. Villblomstens dag 15. juni 2008. 2008.
 • Misund, Stig. Naturaktiviteter i førskolen vinterstid. Barnehagekonferansen i Kirkenes 2007 2007-05-23 - 2007-05-24 2007.
 • Misund, Stig. Miljøuka i Alta kommune 2007. 2007.
 • Misund, Stig. Villblomstens dag. 2007.
 • Misund, Stig. Ukens finnmarksblomst. Finnmark Dagblad 2007.s 8 - .
 • Misund, Stig. Lek og lær naturfag med Lego. Læringsdagene 2007 2007-10-04 - 2007-10-05 2007.
 • Misund, Stig; Lysne, Dag Atle. Digitale bilder som læringsverktøy i naturfagundervisning. IKT-konferanse for barnehage- og skolefolk 2007-02-21 - 2007-02-22 2007.
 • Misund, Stig. Digitale ferdigheter - Kunnskapsløftet. IKT-konferanse for barnehage- og skolefolk 2007-02-12 - 2007-02-22 2007.
 • Lysne, Dag Atle; Esjeholm, Bjørn Tore; Misund, Stig. Datastyrt mikrodrivhus. Naturfag 2006 (1). ISSN 1504-4564.s 40 - 43.
 • Misund, Stig; Lysne, Dag Atle. Technology in the compulsory school of Norway. Technology Education Conference 2006-03-16 - 2006-03-18 2006.
 • Misund, Stig. Natur på New Zealand - så likt Norge som ryktet vil ha det til ?. utenTitteltekst 2005-01-05 - 2005-01-05 2005.
 • Lysne, Dag Atle; Misund, Stig; Esjeholm, Bjørn Tore. Hvilke faktorer påvirker aktivitetsnivå når elever i 3. klasse (8 - 9 år) arbeider med teknologi?. Det 8. nordiske symposium i naturfagdidaktikk. 2005-05-02 - 2005-05-05 2005.
 • Lysne, Dag Atle; Misund, Stig; Esjeholm, Bjørn Tore. Teknologi sammen med uteskole i naturfag. (omtale) Naturfag 2005 (1). ISSN 1504-4564.s 2 - .
 • Lysne, Dag Atle; Esjeholm, Bjørn Tore; Misund, Stig. Datastyrt mikrodrivhus. (omtale) ? 2005.
 • Misund, Stig. Teknologi i skolen - perspektiver og status i Norge, Australia og New Zealand. 2005 (2005:04:00).
 • Misund, Stig. Vårflora på Auskarnes i Kåfjord, Alta. 2005.
 • Misund, Stig. Kunnskapsløftet - ny læreplan i naturfag. Læringsdagene 2005 2005-10-06 - 2005-10-07 2005.
 • Esjeholm, Bjørn Tore; Misund, Stig; Lysne, Dag Atle. Link science and technology and the children may love both. IOSTE Symposium (11 : "Science and technology education for a diverse world : dilemmas, needs and partnerships" ) 2004-07-25 - 2004-07-25 2004.
 • Lysne, Dag Atle; Esjeholm, Bjørn Tore; Misund, Stig. Datastyrte drivhus, IKT brukt i uteskolesammenheng i natur- og miljøfag. IKT i Finnmarkskolen, Høgskolen i Finnmark 2003-10-29 - 2003-10-30 2003.
 • Lysne, Dag Atle; Esjeholm, Bjørn Tore; Misund, Stig. Narom og Hif sammen under nordlyset, FOU og undervisning ved HiF innenfor teknologi. 2003.
 • Misund, Stig; Lysne, Dag Atle; Esjeholm, Bjørn Tore. Veksthus for teknikk-spirer. 2003.
 • Misund, Stig; Esjeholm, Bjørn Tore; Lysne, Dag Atle. Delprosjekt 3: Datastyrte minidrivhus. (omtale) 2003.
 • Esjeholm, Bjørn Tore; Lysne, Dag Atle; Misund, Stig. Bruk av teknologi i undervisningen, IKT brukt i uteskolesammenheng. utenTitteltekst 2003-09-22 - 2003-09-26 2003.
 • Misund, Stig. Botanikk. Kompendium for feltbiologikurs, 1. utgave. 2002.
 • Misund, Stig. Skole ute, uteskole. 2002.
 • Misund, Stig; Esjeholm, Bjørn Tore; Lysne, Dag Atle. IKT og entreprenørskap i praksis. FOU i praksis 2002 2002-11-28 - 2002-11-29 2002.
 • Esjeholm, Bjørn Tore; Lysne, Dag Atle; Misund, Stig. Raketter i naturfagsundervisningen. 2002.
 • Lysne, Dag Atle; Esjeholm, Bjørn Tore; Misund, Stig. Rakettprosjekt ved Talvik skole. 2002.
 • Lysne, Dag Atle; Esjeholm, Bjørn Tore; Misund, Stig. IKT brukt i uteskolesammenheng i natur- og miljøfag. Notodden konferansen 2002 (omtale) 2002-10-14 - 2002-10-16 2002.
 • Lysne, Dag Atle; Larsson, June; Esjeholm, Bjørn Tore; Misund, Stig. Robotteknologi og IKT brukt i UTE-skolen for å fremme læring og kreativitet. IKT-konferansen, IKT i i Finnmarksskolen 2002-09-26 - 2002-09-27 2002.
 • Lysne, Dag Atle; Misund, Stig; Esjeholm, Bjørn Tore. IKT brukt i UTE-skolen. Det syvende nordiske forskersymposium om undervisning i naturfag i skolen 2002-06-15 - 2002-06-19 2002.
 • Misund, Stig; Lysne, Dag Atle; Esjeholm, Bjørn Tore. Roboter filmer sultne småfugler. (omtale) 2002.
 • Misund, Stig; Lysne, Dag Atle. Praktisk undervisning i naturfag i et konstruktivistisk lys. Forskningsdagene 2000, Høgskolen i Finnmark. 2001.
 • Lysne, Dag Atle; Misund, Stig. Feltbiologi i arktiske og subarktiske områder, (5 vekttall). 2001.
 • Misund, Stig; Lysne, Dag Atle. Prosjektarbeid med våre studenter. Seminarrekke: Læring i fokus. 2001-11-30 - 2001-11-30 2001.
 • Lysne, Dag Atle; Misund, Stig. UTE-skole, en annen læringsarena. Læringsdagene i Alta 2001 2001-10-22 - 2001-10-23 2001.
 • Misund, Stig. Ekorn i Alta. utenTitteltekst 2001-10-25 - 2001-10-25 2001.
 • Lysne, Dag Atle; Misund, Stig. Vinter. Snøforhold, vær og klima. Zoologi. Botanikk. 2001.
 • Misund, Stig. Helselære - humanbiologi. 2000.
 • Misund, Stig; Hætta, Odd Mathis; Lysne, Dag Atle; Olsen, Gretha B.. Fagplan i natur, samfunn og miljø (NSM) ved Høgskolen i Finnmark. 2000.
 • Lysne, Dag Atle; Misund, Stig. Hva med å bruke naturen i undervisningen slik den foreligger som ekte "3-D"?. Notoddenseminaret 2000. Hovedtema: Bruk av hypermedia og web-basert informasjon i naturfagundervisningen. Presen asjon og kritisk analyse. 2000-10-16 - 2000-10-19 2000.
 • Misund, Stig. Våre sanser - syn og hørsel. 1999.
 • Misund, Stig. Germination and Growth in Betula nana L. from Spitsbergen and Tromsø. 1997.
 • Se alle arbeider i CRIStin →  ALTA_RBG R210

  Klikk for større kart