No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Arbeidshelse, forskningsgruppe marit.hegseth@uit.no

Marit Nøst Hegseth


Førsteamanuensis


 • Øystein Robertsen, Marit Nøst Hegseth, Solveig Føreland, Frank Siebler, Martin Eisemann, Hans Christian Bones Vangberg :
  The effect of a knowledge-based intervention on the use of respirators in the Norwegian smelter industry
  Frontiers in Psychology 2020 ARKIV / DOI
 • Solveig Føreland, Øystein Robertsen, Marit Nøst Hegseth :
  Do Various Respirator Models Fit the Workers in the Norwegian Smelting Industry?
  SH@W Safety and Health at Work 2019 ARKIV / FULLTEKST / PROSJEKT / DOI
 • Marit Nøst Hegseth, Bente Margaret Oftedal, Anje Christina Höper, Anna Louise Aminoff, Marte Renate Thomassen, Martin Veel Svendsen m.fl.:
  Self-reported traffic-related air pollution and respiratory symptoms among adults in an area with modest levels of traffic
  PLOS ONE 2019 ARKIV / DOI
 • Øystein Robertsen, Frank Siebler, Martin Eisemann, Marit Nøst Hegseth, Solveig Føreland, Hans Christian Bones Vangberg :
  Predictors of respiratory protective equipment use in the Norwegian smelter industry: The role of the Theory of Planned Behavior, safety climate and work experience in understanding protective behavior.
  Frontiers in Psychology 2018 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Marit Nøst Hegseth, Øystein Robertsen, Anna Louise Aminoff, Hans Christian Bones Vangberg, Solveig Føreland :
  Reasons for not using respiratory protective equipment and suggested measures to optimize use in the Norwegian silicon carbide, ferro- and silicon-alloy industry.
  Journal of the South African Institute of Mining and Metallurgy (SAIMM) 2018
 • Marit Nøst Hegseth, Stefania Gorbi, Raffaella Bocchetti, Lionel Camus, Geir Wing Gabrielsen, Francesco Regoli :
  Effects of contaminant exposure and food restriction on hepatic autophagic lysosomal parameters in Herring Gull (Larus argentatus) chicks
  Comparative Biochemistry and Physiology - Part C: Toxicology & Pharmacology 2014 DOI
 • Krister Aune Teigen, Marit Nøst Hegseth, Rikke Bramming Jørgensen, Øystein Robertsen :
  Forskningsprosjektet SCINDEEP
  2022
 • Krister Aune Teigen, Marit Nøst Hegseth, Øystein Robertsen :
  Hva betyr hudeksponering for sot for deg? Informasjon til feierne i Nedre Romerike
  2022
 • Krister Aune Teigen, Marit Nøst Hegseth :
  Hva betyr hudeksponering for sot for deg? Informasjonsmøte med Oslo feiere
  2022
 • Marit Nøst Hegseth, Krister Aune Teigen :
  Hva betyr hudeksponering for deg? Informasjon til feiere i Drammen
  2022
 • Rikke Bramming Jørgensen, Therese Nitter Moazami, Ida Kero, Marit Nøst Hegseth :
  Nanoparticle exposure assessment
  2022
 • Marit Nøst Hegseth, Krister Aune Teigen :
  Forskningsprosjektet SCINDEEP
  2021
 • Marit Nøst Hegseth :
  Arbeidsmiljø, luft og forebygging. Med utgangspunkt i forskningsprosjektet DeMaskUs
  2019
 • Marit Nøst Hegseth, Solveig Føreland, Hans Christian Bones Vangberg, Gabriella Tranell, Yke Jildouw Arnoldussen, Shanbeh Zienolddiny m.fl.:
  DeMaskUs-prosjektet: Ultrafint støv i Norsk smelteverksindustri -Dannelse, helseeffekter og beskyttelse
  Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin 2019
 • Solveig Føreland, Krister Aune Teigen, Marit Nøst Hegseth, Øystein Robertsen, Hans Christian Bones Vangberg :
  Forskningsprosjektet SCINDEEP: Hudeksponering for ultrafint støv hos feiere og brannmenn, hva betyr det for deg? Informasjon til feierne og brannmenn i Tromsø Brann- og redning
  2019
 • Marit Nøst Hegseth :
  Nettside: Forskningsprosjektet DeMaskUs
  2019 PROSJEKT
 • Marit Nøst Hegseth, Øystein Robertsen, Hans Christian Bones Vangberg, Solveig Føreland :
  Informasjonsfilm: DeMaskUs- bruk av åndedrettsvern i norsk smelteverksindustri
  2019 FULLTEKST
 • Marit Nøst Hegseth, Solveig Føreland, Krister Aune Teigen, Hans Christian Bones Vangberg, Øystein Robertsen :
  Informasjon om forskningsprosjektet SCINDEEP
  2019
 • Marit Nøst Hegseth, Solveig Føreland, Krister Aune Teigen, Hans Christian Bones Vangberg, Øystein Robertsen :
  SCINDEEP, bli med! Får du støv på huden når du er på jobb? Hva gjør støvet med huden og helsa forøvrig? Hjelp oss med å finne ut av det!
  2019
 • Marit Nøst Hegseth, Krister Aune Teigen :
  SCINDEEP PROMOFILM
  2019
 • Krister Aune Teigen, Marit Nøst Hegseth, Solveig Føreland :
  Forskningsprosjektet SCINDEEP: Hudeksponering for ultrafint støv i ulike bransjer i Norge.
  2019
 • Marit Nøst Hegseth, Hans Christian Bones Vangberg, Krister Aune Teigen, Øystein Robertsen, Solveig Føreland :
  Forskningsprosjektet SCINDEEP: Hudeksponering for ultrafint støv i smelteverk, hva betyr det for deg? Informasjon til kvelds- og nattskift på Finnfjord AS
  2019
 • Solveig Føreland, Øystein Robertsen, Marit Nøst Hegseth :
  Masketetthetstesting på norske smelteverksarbeidere. Hvordan passer støvmaskene?
  Yrkeshygienikeren 2019
 • Marit Nøst Hegseth, Solveig Føreland, Hans Christian Bones Vangberg, Øystein Robertsen, Krister Aune Teigen :
  Forskningsprosjektet SCINDEEP: Hudeksponering for ultrafint støv på et smelteverk, hva kan det bety for deg? Informasjonsforedrag for Dagskift på Finnfjord AS
  2019
 • Ida Kero, Marit Nøst Hegseth :
  Prosjekt: SCINDEEP - Safety Challenges for INdustries: DErmal Exposure to nanosized Particles
  2019
 • Marit Nøst Hegseth, Hans Christian Bones Vangberg, Øystein Robertsen, Solveig Føreland, Krister Aune Teigen :
  Forskningsprosjektet SCINDEEP: Hudeksponering for ultrafint støv i smelteverk. Hva betyr det for deg? Informasjon til mekanikere og elektrikere på Finnfjord AS
  2019
 • Hans Christian Bones Vangberg, Marit Nøst Hegseth, Solveig Føreland, Øystein Robertsen, Anna Louise Aminoff :
  DeMaskUs- Oppsummering av resultater
  2019
 • Marit Nøst Hegseth, Solveig Føreland, Hans Christian Bones Vangberg, Øystein Robertsen :
  DeMaskUs-prosjektet. Oppsummering av resultater
  2019
 • Hans Christian Bones Vangberg, Marit Nøst Hegseth, Solveig Føreland, Øystein Robertsen, Anna Louise Aminoff :
  DeMaskUs- Oppsummering av resultater
  2019
 • Hans Christian Bones Vangberg, Marit Nøst Hegseth, Solveig Føreland, Øystein Robertsen :
  DeMaskUs- Oppsummering av resultater
  2019
 • Hans Christian Bones Vangberg, Marit Nøst Hegseth, Solveig Føreland, Øystein Robertsen :
  DeMaskUs- Oppsummering av resultater
  2019
 • Øystein Robertsen, Hans Christian Bones Vangberg, Solveig Føreland, Marit Nøst Hegseth :
  Predicting the use of respiratory protective Equipment in the Norwegian smelter industry
  2018
 • Solveig Føreland, Øystein Robertsen, Marit Nøst Hegseth :
  Masketetthetstesting på norske smelteverksarbeidere, hvordan passer støvmaskene?
  2018
 • Marit Nøst Hegseth, Krister Aune Teigen, Hans Christian Bones Vangberg, Øystein Robertsen, Solveig Føreland :
  Forskningsprosjektet SCINDEEP: Hudeksponering for ultrafint støv på et FeSi-verk, hva betyr det for de ansatte? Informasjonsforedrag for ledelsen på Finnfjord Smelteverk
  2018
 • Marit Nøst Hegseth, Solveig Føreland, Hans Christian Bones Vangberg, Øystein Robertsen :
  Forskningsprosjektet SCINDEEP: Eksponering for kullstøv på huden i gruve, hva betyr det for deg? Foredrag for de ansatte i SNSK
  2018
 • Marit Nøst Hegseth, Hans Christian Bones Vangberg :
  Hudeksponering for ultrafine partikler i utsatte bransjer i Norge. Forskningsprosjektet SCINDEEP.
  2018
 • Marit Nøst Hegseth, Krister Aune Teigen, Solveig Føreland, Hans Christian Bones Vangberg, Øystein Robertsen :
  Forskningsprosjektet SCINDEEP: Ultrafine partikler i kullgruveindustrien og hudeksponering. En introduksjon for ledelsen i Store Norske Spitsbergen Kullkompani
  2018
 • Marit Nøst Hegseth, Solveig Føreland, Hans Christian Bones Vangberg, Øystein Robertsen :
  Forskningsprosjektet SCINDEEP: hudeksponering for ultrafine partikler fra brannrøyk, hvilken betydning kan det ha? Informasjonsforedrag for ledelse i Tromsø Brann og Redning
  2018
 • Marit Nøst Hegseth, Øystein Robertsen, Anna Aminoff, Hans Christian Bones Vangberg, Solveig Føreland :
  Reasons for not using respiratory protective Equipment and suggested measures to optimize use in the Norwegian silicon carbide, ferro- alloy and Silicon-alloy industry.
  2018
 • Øystein Robertsen, Marit Nøst Hegseth :
  Forskningsprosjektet DeMaskUs: Status og innledende funn
  2017
 • Jan Vilis Haanes, Anna Aminoff, Marit Nøst Hegseth, Anje Christina Höper :
  Faktasjekken: - Jo flere som kan la bilen stå, desto bedre vil luftkvaliteten vår bli
  Nordlys 20. mai 2017
 • Anje Christina Höper, Marit Nøst Hegseth :
  Nyhetsbrev fra Arbeids- og miljømedisinsk avdeling 1/2017
  2017
 • Solveig Føreland, Øystein Robertsen, Hans Christian Bones Vangberg, Marit Nøst Hegseth :
  How do various respirator models fit the workers in the Norwegian smelting industry?
  2017
 • Marit Nøst Hegseth :
  Om forskningsprosjektet DeMaskUs
  2016
 • Marit Nøst Hegseth, Øystein Robertsen, Hans Christian Bones Vangberg, Solveig Føreland :
  Holder maska?
  2016
 • Merethe Larsen, Eva Kramvik, Marit Nøst Hegseth :
  Personlig tilpasning av verneutstyr.
  Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin 23. november 2015
 • Ann-Helen Olsen, Merethe Larsen, Marit Nøst Hegseth, Eva Kramvik :
  Prevent Respiratory Problems by Increasing Knowledge on Safe Use of RPEs in Northern Norway
  2015
 • Karianne Aasen, Martin Alexander Øien Jenssen, Marit Nøst Hegseth :
  Arbeidsmedisinerens rolle i det helsefremmende arbeidet
  Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin 2015
 • Marte Renate Thomassen, Berit Bang, Eva Kramvik, Marit Nøst Hegseth, May-Helen Holm, Merethe Larsen m.fl.:
  Occupational exposure and airway symptoms in the North Norwegian red king crab industry
  2014
 • Marte Renate Thomassen, Berit Bang, Eva Kramvik, Marit Nøst Hegseth, May-Helen Holm, Merethe Larsen m.fl.:
  Bioaerosol exposure, allergy and respiratory symptoms in the Norwegian crab industry
  2014

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →