#
#
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk pernille.e.bartnas@uit.no 77645762 90663246 Tromsø ILP-bygget 5.014

Bartnæs, Pernille Elisabeth


Arbeidstittel

Universitetslektor pedagogikk

Stillingsbeskrivelse

Barnehagelærerutdanning


  • Myrstad, Anne; Hackett, Abigail; Bartnæs, Pernille Elisabeth. Lines in the snow; minor paths in the search for early childhood education for planatary wellbeing. Global Studies of Childhood 2020. ISSN 2043-6106.s 1 - 13.s doi: 10.1177/2043610620983590.
  • Bartnæs, Pernille Elisabeth; Bergan, Veronica. Dyrking som stedlig læring i barnehagen. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2216-2.s 169 - 188.
  • Myrstad, Anne; Bartnæs, Pernille Elisabeth; Hannah, Estrdahl. Livet rundt lavvoen. Barnehagekonferansen 2019 2019-06-06 - 2019-06-06 2019.
  • Bartnæs, Pernille Elisabeth; Myrstad, Anne. Lek i et skiftende snølandskap. Norsk barnehageforskningskonferanse 2019 - Lek og samspill i den mangfoldige barnehagen 2019-10-16 - 2019-10-17 2019.
  • Bergan, Veronica; Bartnæs, Pernille Elisabeth. Exploring the kindergarten teacher’s role in garden activities for sustainability – A case study from an Arctic kindergarten. EECERA 29th Conference 2019-08-20 - 2019-08-23 2019.
  • Se alle arbeider i CRIStin →    ILP-bygget 5.014