Bilde av Schultz, Jon Håkon
Foto: Ingebjørg Kårstad
Bilde av Schultz, Jon Håkon
Institutt for lærerutdanning og pedagogikk j.h.schultz@uit.no +4777660428 Her finner du meg

Jon Håkon Schultz


Ass. instituttleder for forskning / Professor i pedagogisk psykologi


 • Line Lundvoll Warth, Åse Langballe, Jon Håkon Schultz :
  A Trauma-Informed Approach to Arresting Migrant Families for Deportation. New Policing Practice
  European Journal of Policing Studies 2023 ARKIV / DOI
 • June Thorvaldsen Forsberg, Carly Tubbs Dolan, Jon Håkon Schultz :
  Development and Psychometric Testing of the Student Learning in Emergencies Checklist (SLEC): Measuring Promotors of Academic Functioning and Wellbeing in Palestinian Youth Affected by War and Conflict
  Intervention: International Journal of Mental Health, Psychosocial Work and Counselling in Areas of Armed Conflict 2023 ARKIV / DOI
 • Ida Frugård Strøm, Grete Anita Dyb, Tore Wentzel-Larsen, Lise Eilin Stene, Jon Håkon Schultz, Synne Stensland :
  Terror leaves adolescents behind: Identifying risk and protective factors for high-school completion among survivors of terrorism
  Journal of Traumatic Stress 2023 ARKIV / DOI
 • June Thorvaldsen Forsberg, Brenda Ghazale, Samer Siefeldeen, Jon Håkon Schultz :
  Measuring promotors of school functioning: Informing school-based psychosocial support for crisis-affected students in Lebanon
  International Journal of School & Educational Psychology 2023 ARKIV / DOI
 • Steffi Schenzle, Jon Håkon Schultz :
  “Students are bringing the revolution into the classroom!” teachers’ and counselors’ perceptions of the need for psychosocial support in crisis-affected classrooms in Lebanon
  Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies 2023 ARKIV / DOI
 • Dag Skarstein, Jon Håkon Schultz :
  “Terror victims are probably not the easiest to follow up”: students’ perception of learning and teaching in the aftermath of trauma
  Scandinavian Journal of Educational Research 2022 ARKIV / DOI
 • June Thorvaldsen Forsberg, Jon Håkon Schultz :
  Educational and psychosocial support for conflict-affected youths: The effectiveness of a school-based intervention targeting academic underachievement
  International Journal of School & Educational Psychology 2022 ARKIV / DOI
 • Jon-Håkon Schultz, June Thorvaldsen Forsberg, Gerlinde Harb, Eva Alisic :
  Prevalence and Characteristics of Post-traumatic Nightmares in War- and Conflict-Affected Students.
  Nature and Science of Sleep 2021 ARKIV / DOI
 • Safwat Diab, Jon-Håkon Schultz :
  Factors contributing to student academic underachievement in war and conflict: A multilevel qualitative study
  Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies 2020 DOI
 • Gerlinde Harb, Jon-Håkon Schultz :
  The nature of posttraumatic nightmares and school functioning in war-affected youth
  PLOS ONE 2020 ARKIV / DOI
 • Jon-Håkon Schultz, Dag Skarstein :
  I’m not as bright as I used to be – pupils’ meaning making of reduced academic performance after trauma
  International Journal of School & Educational Psychology 2020 ARKIV / DOI
 • Åse Langballe, Lisa Govasli Nilsen, Jon-Håkon Schultz :
  Å skape mening i det meningsløse. Ungdoms erfaringer fra deltakelse i egne rettsprosesser
  Gyldendal Akademisk 2019 OMTALE
 • Dag Skarstein, Jon-Håkon Schultz :
  Endrede identiteter - hvem er jeg nå?
  Gyldendal Akademisk 2019
 • Jon-Håkon Schultz, Eline Grelland Røkholt, Dag Skarstein, Ida Frugård Strøm, Åse Langballe :
  Pedagogisk oppfølging av traumatiserte elever - Hva kan skolen lære i etterkant av massakren på Utøya?
  Gyldendal Akademisk 2019 OMTALE
 • Lise Eilin Stene, Jon-Håkon Schultz, Grete Dyb :
  Returning to school after a terror attack: a longitudinal study of school functioning and health in terror‑exposed youth
  European Child and Adolescent Psychiatry 2018 ARKIV / DOI
 • Dag Skarstein, Jon-Håkon Schultz :
  Identity at risk: Students’ identity configuration in the aftermath of trauma
  Scandinavian Journal of Educational Research 2017 DOI
 • Kristina Kepinska Jakobsen, Åse Langballe, Jon-Håkon Schultz :
  Trauma-exposed young victims: possibilities and constraints for providing trauma support within the investigative interview
  Psychology, Crime and Law 2017 DOI
 • Åse Langballe, Jon-Håkon Schultz :
  ‘I couldn’t tell such things to others’: Trauma-exposed youth and the investigative interview
  Police Practice & Research 2017 DOI
 • Åse Langballe, Jon-Håkon Schultz :
  Elever utsatt for vold og seksuelle overgrep - samtalen som redskap for å oppdage og hjelpe
  Gyldendal Akademisk 2016
 • Eline Grelland Røkholt, Jon-Håkon Schultz, Åse Langballe :
  Negotiating a new day: Parents’ contributions to supporting students’ school functioning after exposure to trauma
  Psychology Research and Behavior Management 2016 ARKIV / FULLTEKST / DOI
 • Jon-Håkon Schultz, Åse Langballe :
  Læringssamtalen - læreren som ressurs for traumatiserte elever
  Universitetsforlaget 2016
 • Ida Frugård Strøm, Jon-Håkon Schultz, Tore Wentzel-Larsen, Grete Dyb :
  School performance after experiencing trauma: a longitudinal study of school functioning in survivors of the Utøya shootings in 2011
  European Journal of Psychotraumatology 2016 ARKIV / DOI
 • Kristin Skjørten, Mona-Iren Hauge, Åse Langballe, Jon-Håkon Schultz, Carolina Øverlien :
  Å se det utsatte barnet
  Universitetsforlaget 2016
 • Mona-Iren Hauge, Jon-Håkon Schultz, Carolina Øverlien :
  Møter med barn i utsatte livssituasjoner. Fra forskning til praktiske tiltak
  Universitetsforlaget 2016
 • Jon-Håkon Schultz, Lars Weisæth :
  The power of rituals in dealing with traumatic stress symptoms: cleansing rituals for former child soldiers in Northern Uganda
  Mental Health, Religion & Culture 2015 OMTALE / DOI
 • Beate Fosse Jørgensen, Dag Skarstein, Jon-Håkon Schultz :
  Trying to understand the extreme: school children’s narratives of the mass killings in Norway July 22, 2011
  Psychology Research and Behavior Management 2015 ARKIV / DOI
 • Jon-Håkon Schultz, S. Helen Norheim, Sonia Gomez, Annelies Ollieuz :
  Better Learning Programme 1: Supporting Students' Recovery in Emergencies
  UiT Norges arktiske universitet 2019 ARKIV
 • Jon-Håkon Schultz, Magne Raundalen :
  Seksuelle overgrep og vold: forebyggende undervisning i skolen
  Universitetsforlaget 2016
 • Carolina Øverlien, Mona-Iren Hauge, Jon-Håkon Schultz :
  Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner.
  Universitetsforlaget 2016
 • Jon Håkon Schultz, Gerlinde Harb, Eva Alisic, June Thorvaldsen Forsberg, Safwat Diab, Karam Al-Shanti m.fl.:
  School-based psychosocial support for children in Gaza: A research informed framework for providing support and identifying needs in the aftermath of the 2023 war. Educational Response Brief for Education in Emergencies, No.7: UiT, the Arctic University of Norway.
  2023 FULLTEKST
 • June Thorvaldsen Forsberg, Jon Håkon Schultz :
  5 forskningsbaserte råd for å hjelpe barn som har opplevd krig og flukt
  Forskning.no 2022 FULLTEKST
 • June Thorvaldsen Forsberg, Jon-Håkon Schultz :
  Barna i Gaza kan få livslange traumer.
  Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2021
 • Jon Håkon Schultz, Gerlinde Harb, June Thorvaldsen Forsberg, Safwat Diab, Steffi Schenzle, Joanne Lee m.fl.:
  Supporting Palestinian children after the May 2021 escalation – Reflections on psychosocial needs and how to design a school-based intervention during the COVID-19 pandemic. Educational Response Brief for Education in Emergencies, No.4: UiT, the Arctic University of Norway.
  2021 FULLTEKST
 • Jon Håkon Schultz, Steffi Schenzle :
  Blir alt egentlig bra? Snakk åpent med barn om skremmende nyheter
  Forskning.no 2020
 • Jon Håkon Schultz, Stephen Richardson, June Thorvaldsen Forsberg :
  Helping children to deal with reactions from the Beirut explosion - Reflections on how to protect and support children. Educational Response Brief for Education in Emergencies, No 2: UiT The Arctic University of Norway
  2020 FULLTEKST
 • Jon Håkon Schultz, Camilla Lodi, Daniel Wheeler, Cristian de Luca, Steffi Schenzle, June Thorvaldsen Forsberg :
  Back to school during the COVID-19 pandemic: Reflections on how to provide support to reduce students' fear. Educational Response Brief for Education in Emergencies, No.3: UiT, the Arctic University of Norway.
  2020 FULLTEKST
 • Jon Håkon Schultz, Camilla Lodi, Cristian de Luca, Courtney Lare, Steffi Schenzle :
  Educational response for students affected by COVID-19 - Using Better Learning Program (BLP) as an educational resource. Educational Response Brief for Education in Emergencies, No.1: UiT, the Arctic University of Norway.
  2020 FULLTEKST
 • Diab Safwat, Diab Dalya, Jon-Håkon Schultz :
  Helping students in Gaza: Evaluation of Better Learning Program 2
  2019
 • Lise Eilin Stene, Jon-Håkon Schultz, Grete Dyb :
  School functioning and health in survivors of the Utøya youth camp attack
  2018
 • Jon-Håkon Schultz, Åse Langballe :
  Rett hjelp til rett tid: Traumatiserte ungdommers erfaringer i møte med politi og skole etter å ha overlevd massakren på Utøya, 2011.
  2017
 • Jon-Håkon Schultz, Walaa Abu Zaiter :
  Posttraumatic Nightmares among Pupils in Gaza
  2017
 • Gerlinde Harb, Jon-Håkon Schultz :
  Better Learning in Gaza: Adressing posttraumatic nightmares and sleep problems to improve School functioning.
  2017
 • Jon-Håkon Schultz, Dag Skarstein :
  Pupils understanding of reduced academic functioning after being exposed to trauma
  2017
 • Jon-Håkon Schultz :
  Supporting Recovery: Experiences from Better Learning Program in Gaza, Palestine.
  2017
 • Åse Langballe, Jon-Håkon Schultz :
  Er det skadelig å delta i politiavhør? Å bli avhørt kort tid etter en traumatiserende hendelse kan gi utslag både i positiv og negativ retning
  Politiforum 2017 FULLTEKST
 • Jon-Håkon Schultz, Laura Marshall, Helen Norheim, Karam Al-Shanti :
  School-Based Intervention in Ongoing Crisis: Lessons from a Psychosocial and Trauma-Focused Approach in Gaza Schools.
  Journal on Education in Emergencies 01. desember 2016
 • Ida Frugård Strøm, Jon-Håkon Schultz, Tore Wentzel-Larsen, Grete Dyb :
  School performance after experiencing trauma: A longitudinal study of school functioning in survivors of the Utøya shootings in 2011
  2016
 • Jon-Håkon Schultz :
  Skoleprestasjonene til ungdommene som var på Utøya 22. juli 2011
  20. juni 2016 FULLTEKST
 • Jon-Håkon Schultz :
  Slik gikk det med Utøya-ungdommen som fullførte videregående skole
  20. juni 2016 FULLTEKST
 • Jon-Håkon Schultz, Åse Langballe :
  Rett hjelp til rett tid. Ungdommens erfaringer fra møte med politi og skole etter massakren 22.juli 2011
  2016

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →