Bilde av Nicolaysen, Marie Berger
Foto: Torje Jenssen
Bilde av Nicolaysen, Marie Berger
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi marie.n.berger@uit.no +4777646326 Tromsø BRELIA L 102

Marie Berger Nicolaysen


Studiekonsulent arkeologi/studentrekruttering og studentinformasjon ved HSL-fak

Stillingsbeskrivelse

Eg har delt stilling mellom Institutt for arkeologi, historie, religionsvitskap og teologi (AHR) og Fakultetsadministrasjonen på HSL-fak.

For AHR jobbar eg som studiekonsulent for arkeologi. I fakultetsadministrasjonen jobbar eg i team for studentrekruttering og studentinformasjon, samt er leiar for timeplanleggingsgruppa på fakultetet.

 

 Som studiekonsulent for arkeologi:

 • Kvalitetssikring av studietilbudet ved AHR
 • Studierettleiar for studietilbod i arkeologi
 • Utvekslingsmoglegheiter for studentar på arkeologi
 • Realkompetansesøknadar til arkeologi
 • Sekretær for programstyret i arkeologi
 • Undervisningsplanlegging
 • Innpassing av ekstern utdanning
 • Eksamensarbeid
 • Generell saksbehandling

Som leiar for timeplanleggingsgruppa på HSL-fak:

 • Koordinering av timeplanlegging for fakultetet
 • Informasjon om timeplanlegging og fristar
 • Timeplanlegging for alle emne på HSL-fak

 Som medlem i team for studentrekruttering og studentinformasjon:

 • Studentrekruttering
 • Studentinformasjon
 • Åpen dag
 • Forskningsdagene

 • Marie Berger Nicolaysen :
  Farar på havet for handelsfolk frå nord; Kaperfart og fribytteri i dansk-norske farvatn under trettiårskrigen
  Arr - Idéhistorisk tidsskrift 2018
 • Marie Nystuen Berger :
  Piratverksemd i nord - nokre døme frå Finnmark tidleg på 1600-talet
  Heimen - Lokal og regional historie 2016 ARKIV / DOI
 • Marie Berger Nicolaysen :
  Piratar og kaperfart under Kristian Kvart
  2020
 • Rune Blix Hagen, Marie Berger Nicolaysen :
  Jens Munk - vår glemte polarfarer
  Nordlys 26. oktober 2018 FULLTEKST
 • Marie Nystuen Berger :
  Slave i Algerie - Guds straff over Island i 1627
  2017
 • Marie Nystuen Berger :
  «Då sjørøvarane kom til Vardø i 1602 og 1615» – Om handel, gull, silke, marinen og ein stakkars «Weranger find»
  2017
 • Marie Berger Nicolaysen :
  Flåtemakt mot sjørøvari; Utsending av orlogseskadrar mot sjørøvarar, kaperar og fribyttarar under Christian IV (1588–1648)
 • Marie Nystuen Berger :
  Reisebrev: På sjørøvarjakt i København
  Historikeren 2015

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →
  BRELIA L 102

  Klikk for større kart