Velkommen til Universitetet i Tromsø 


Nyheter
  
Dette skjer på UiT
ark_logo.png
UiT har nå en arbeidsmiljø- og klimaundersøkelse for å finne ut hvordan de ansatte opplever sin jobbhverdag.