Velkommen til Universitetet i Tromsø 

Musikk til lunsj hver dag under Nordlysfestivalen.

Lunsjkonsert Konsen


  
Anne Husebekk
Med utgangspunkt i regjeringens ønske om høyere kvalitet, mer robuste fagmiljø, større evne til ekstern inntjening, og styrevedtak i de enkelte institusjonene, samt innstillingen til til vedtak ved NTNU,  forbereder UiT en sammenslåing med Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad.