Strømbrudd på UiT

Som følge av strømbrudd er UiT uten strøm Vi ber ansatte og studenter påse at instrumenter er avslått, dører og vinduer lukket og andre nødvendige forhåndsregler tatt før arbeidsplassen forlates. Laboratorie- og annen virksomhet iverksetter prosedyrer for strømstans.

Velkommen til Universitetet i Tromsø 

Er Munchs Skrik uttrykk for en mental lidelse? På Lørdagsuniversitetet 31. januar klokken 13 kan du høre mer om hvordan begrepet galskap har blitt brukt i tolkninger av billedkunst. Kreativitet, terapi eller skrekk og advarsel?

Skrik


  
Anne Husebekk
Med utgangspunkt i regjeringens ønske om høyere kvalitet, mer robuste fagmiljø, større evne til ekstern inntjening, og styrevedtak i de enkelte institusjonene, samt innstillingen til vedtak ved NTNU, forbereder UiT en sammenslåing med Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad.