Velkommen til Universitetet i Tromsø 


  
SFI.jpeg
UiT er tildelt et nytt Senter for forskningsdrevet innovasjon fra Norges forskningsråd.