Velkommen til Universitetet i Tromsø 

 Konferansen i Hammerfest setter blant annet søkelys på studenters muligheter for arbeid og utvikling i nord.  

Hammerfest.jpg  
UiT, HiN og HiH har nå fått egen nettside om fusjonsprosessen. Her kan du følge med på det som skjer i fusjonsarbeidet.