Partnerinstitusjon:
University College South Denmark

Danmark

University College South Denmark

Danmark

Om University College South Denmark

University College South Denmark (UC SYD) ble opprettet igjennom fusjoneringen av en rekke etablerte utdanningsinstitusjoner.

Universitet har over 6 500 studenter og 700 ansatte.

UC SYD er fordelt over to hovedcampuser i Esbjerg og Haderslev og tre mindre campuser i Kolding, Abenraa og Soenderborg.

Antall utvekslingsplasser

Det helsevitenskapelige fakultet: 2 utvekslingsplasser (jordmor, helsesøster) for studenter.

Institutt for medisinsk biologi har også utvekslingsplasser for studenter.

 

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen.

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Høyere utdanning fra Danmark (på dansk: "videregående uddannelse") godkjennes vanligvis fullt ut etter tid-for-tid-prinsippet, det vil si et fullt semester tilsvarer 30 studiepoeng (30 ETCS).

Hvert fakultet har egne rutiner når det gjelder å forhåndsgodkjenne utvekslingsstudier. Kontakt Studentutveksling: veiledning og hjelp | UiT på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav.

Utvekslingsprogram

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 1 studieprogrammer