University of Maribor

Slovenia

University of Maribor

Slovenia

Om University of Maribor

University of Maribor ble opprettet I 1975 i en fusjon mellom flere enkeltfaglige høgskoler i byen Maribor. I årene etter kom stadig nye fagområder til, slik at institusjonen i 2018 framstår som et breddeuniversitet i tillegg til enkelte yrkesfaglige studier, med 16000 studenter fordelt på til sammen 20 fakulteter.

Antall utvekslingsplasser:

- Telemedisin/ e-helse: 1

- Idrettshøgskolen: 1

Utvekslingsprogram

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 1 studieprogrammer