Partnerinstitusjon:
University of Trier

Tyskland

University of Trier

Tyskland

Om University of Trier

Universität Trier ble grunnlagt i 1473 etter tillatelse fra pave Nicholas V. Hundre år etter overtok jesuittene institusjonen og teologi og filosofi ble prioritert på bekostning av medisin og jus. Etter at Frankrike okkuperte Rhinland ble universitetet stengt i 1798. I 1970 ble institusjonen gjenetablert og det var foreslått av studentparlamentet at navnet skulle bli Karl-Marx-Universität Trier, men forslaget ble nedstemt av universitetsmyndighetene. I 2018 har universitetet 13300 studenter og 1300 ansatte og en fagbredde som strekker seg fra egyptologi til informatikk.

Stipendmuligheter

Lånekassen har gode støtteordninger for studenter som tar deler av studiet i utlandet.

Antall utvekslingsplasser

Institutt for matematikk og statistikk har 2 studentplasser.

Utvekslingsprogram

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 1 studieprogrammer