Partnerinstitusjon:
Dalarna University College

Sverige

Dalarna University College

Sverige

Om Dalarna University College

Dalarna University College (DU) ble grunnlagt i 1977 og er et av Sveriges nyere universiteter. Universitetet har 760 ansatte og 15 000 studenter fordelt på to campus i Falun og Borlänge.

Antall utvekslingsplasser

Institutt for samfunnsvitenskap har 2 utvekslingsplasser for studenter og har også utvekslingsplasser for faglig ansatte (lærer).

 

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen.

 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Høyere utdanning fra Sverige godkjennes vanligvis fullt ut etter tid-for-tid-prinsippet, det vil si et fullt semester tilsvarer 30 studiepoeng (30 ETCS).

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt Studentutveksling: veiledning og hjelp | UiT på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav.

Utvekslingsprogram

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 2 studieprogrammer