Lietuvos Sveikatos Mokslu Universitetas

Litauen

Om Lithuanian University of Health Sciences

Lithuanian University of Life Sciences (LSMU) ble grunnlagt i 2010 ved fusjonering av Kaunas University of Medicine og Lithuanian Veterinary Academy. I tillegg til studier i medisin og veterinærmedisin tilbys andre helserelaterte programmer som blant annet farmasi, sykepleie og folkehelse. LSMU har 8 100 studenter og er lokalisert i Kaunas, Litauen.

Utvekslingsplasser

Institutt for helse- og omsorgsfag har utvekslingsplasser for studenter og faglig ansatte.

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen. 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT Ingen treff for ditt søk, prøv å utvide søket