Tartu Tervishoiu Körgkool

Estland

Om Tartu Health Care College

Tartu Health Care College (TTK) ble grunnlagt i 1811 som jordmorskole. TKK tilbyr høyere utdanning innen blant annet sykepleie, jordmorfag, radiografi, fysioterapi, biomedisin og miljøhelse. TKK har 1 200 studenter og 118 ansatte og er lokalisert i Tartu, Estland.

Utvekslingsplasser

Institutt for medisinsk biologi har utvekslingsplasser for studenter.

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen. 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 1 studieprogrammer

Bioingeniørfag - bachelor, 3 år