Idrettskonsulent

Som idrettskonsulent fungerer du som rådgiver om idrett i offentlig eller privat sektor. En idrettskonsulent jobber med idrett på et administrativt og samfunnsvitenskapelig nivå.

Idrettskonsulenter gir veiledning innen alle områder som har med idrett å gjøre.

Vanlige arbeidsoppgaver for en idrettskonsulent:

  • organisere idrettsarrangement
  • tilrettelegge for idrett og fysisk aktivitet
  • planlegging og gjennomføring av aktiviteter
  • formidlings- og kommunikasjonsarbeid
  • gi råd om bygging av idrettsanlegg
  • drive en idrettsorganisasjon
  • inkludering av minoriteter
  • drive kursvirksomhet
  • administrative oppgaver, som eksempelvis å sette opp budsjett, økonomistyring og skrive søknader om sponsorstøtte

Idrettskonsulenter har ofte bakgrunn som idrettstrenere.

Du kan ha forskjellige utdanninger for å jobbe som idrettskonsulent, men felles for alle er at det er lurt å ha idrettsfag fra videregående skole og helst ha studert idrettsfag på universitets- og høgskolenivå. Organisasjon- og ledelsesutdanning innen idrett gir god kompetanse i dette yrket.

En idrettskonsulent jobber ofte i en kommune, en fylkeskommune eller i andre deler av det offentlige. Idrettskonsulenten kan også jobbe i en idrettsorganisasjon, i reiselivet eller i Forsvaret.

Du bør ha interesse for idrett, fysisk aktivitet og helse. Du må like å jobbe med mennesker og være god til å samarbeide. Du bør være flink til å ta initiativ, planlegge og organisere. 

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no