Rektor/skoleleder

En rektor/skoleleder kan ha ulike oppgaver og ansvar. Disse vil variere avhengig av skolens størrelse og hvilket nivå i utdanningssystemet skolen befinner seg på. Rektor er en del av skoleledelsen. Skoleledelsen har ansvaret for den faglige og administrative driften av en skole. 

Som rektor jobber du med:

  • pedagogisk ledelse og faglig innhold
  • personalledelse
  • administrative oppgaver, for eksempel budsjetter og rapporter 
  • lovgivning og elevers rettigheter 

I skolen er rektorer normalt fast ansatt, men enkelte store videregående har også rektor på åremål.

Assisterende rektor, undervisningsinspektør og avdelingsledere er en del av skoleledelsen. Alle i skolelederteamet har en rolle som skoleleder. Skoleledere kan også ha undervisning som en del av sine arbeidsoppgaver. 

For ansettelse som skoleleder kreves pedagogisk kompetanse og nødvendige lederegenskaper. Det er vanlig at skolelederen har lærerutdanning, og mange har også videreutdanning innen ledelse.

Flere kommuner og fylkeskommuner tilbyr tilrettelagte utdanningsløp for dem som ønsker å utdanne seg til skoleleder i etterkant av pedagogisk utdanning. Disse utdanningene gis gjerne i samarbeid med private eller offentlige institusjoner. Tilbudet kan variere fra kommune til kommune og fylke til fylke. Man kan også søke på den statlige rektorutdanningen om man er i en skolelederstilling. 

 

En skoleleder kan arbeide ved offentlige eller private skoler på alle nivåer.

Du må ha klare målsettinger om hva du ønsker å gjennomføre, og være i stand til å oppnå resultater. Skolelederen tilrettelegger strategier for å nå de målene som er satt, og evne til motivasjon og ledelse er nødvendig. Du må være flink til å kommunisere og få folk rundt deg til å trives. Arbeid som skoleleder innebærer stor grad av samarbeid og evne til å fungere i team er derfor også en forutsetning.

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no

Skip to main content