Dirigent

En dirigent leder et orkester eller et kor. Dirigenten kombinerer musikalitet og lederegenskaper i sitt arbeid med kor, korps eller orkester. En dirigent må ha bred musikalsk erfaring, evne og vilje til å formidle musikken på en god måte. 

Dirigenten

  • har det kunstneriske ansvaret under innstuderingen og framføringen av et musikalsk verk
  • må kunne spille ett eller flere instrumenter på høyt nivå og ha et godt gehør
  • må ha god kunnskap om repertoar innen enten kor-, korps- eller orkesterlitteraturen

Dirigenten har ansvaret for å formidle musikkens budskap til publikum. Det kreves derfor stor musikkforståelse og evne til innlevelse. Som dirigent må du beherske flere instrumenter, spesielt klaver. I tillegg må du ha stor kunnskap innenfor et bredt repertoar, og du må kjenne til en rekke store verker.

Store deler av arbeidsdagen består av øvelser, prøver med orkester og sceneprøver. En dirigent må regne med mye kveldsjobbing. På et profesjonelt nivå må du også regne med mye reisevirksomhet.

Yrket blir også kalt orkesterleder eller korleder. 

Det finnes i dag åtte musikkonservatorier i Norge, men det er bare Norges musikkhøgskole som tilbyr studium i orkester- eller korledelse. Studiet er på mastergradnivå. Noen institusjoner tilbyr deltidsstudier i korledelse og ensembleledelse.

Oversikt over utdanningssteder for dirigent

Oversikt over høyere utdanning i sang og musikk

Det finnes mange utdanningstilbud i utlandet.

Opptakskrav
For å kunne søke opptak til master i dirigering ved Norges musikkhøgskole, må du ha fullført et tre- eller fireårig bachelorstudium i musikk ved et landets musikkonservatorier.

I tillegg må du bestå en praktisk, muntlig og skriftlig opptaksprøve.
Se oversikt over studiesteder og poenggrenser hos Samordna opptak

I Norge finnes det få profesjonelle orkestre, men det finnes mange amatørorkestre, -kor og -korps som er svært gode. Eksempler på profesjonelle orkestre er Den Norske Operas orkester og Filharmonien i Oslo. Mange dirigenter jobber med flere orkestre, kor og korps.

De fleste som studerer dirigering har oppdrag i amatørmusikklivet parallelt med studiene, og det er gode jobbmuligheter for ferdig utdannede dirigenter.

En dirigent må være svært musikalsk og ha godt gehør. Det kreves gode lederegenskaper, utholdenhet og samarbeidsevne. Dirigenten må ha god musikkforståelse og evne til musikals innlevelse.

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no