Dirigent

En dirigent leder et orkester eller et kor. Dirigenten har det kunstneriske ansvaret under innstuderingen og framføringen av et musikalsk verk. Det er dirigentens oppgave å formidle musikkens budskap til publikum. Derfor kreves det stor musikkforståelse og innlevelsesevne.

Som dirigent bør du ha god kunnskap om flere instrumenter og sang, foruten å beherske klaver. Du må også ha et godt gehør.

I tillegg må du ha stor kunnskap innenfor et bredt repertoar, og du må kjenne til en rekke store verker.

Vanlige arbeidsoppgaver for en dirigent:

  • prøver med kor og orkestre
  • gjennomføring av konserter
  • arbeid med repertoar og arrangement av musikkverker
  • rekruttering av nye kor- eller orkestermedlemmer
  • planlegging av konserter og turnéer

En dirigent må regne med mye helge- og kveldsjobbing og også mye reisevirksomhet.

Siden dirigenten ofte arbeider med barn og unge, kan du bli bedt om å legge fram politiattest.

Yrket blir også kalt orkesterleder eller korleder. 

Dirigentyrket har også fellestrekk med kantor. Mange kantorer leder kirkekor.

Det finnes i dag åtte musikkonservatorier i Norge, men det er bare Norges musikkhøgskole som tilbyr studium i orkester- eller korledelse. Studiet er på bachelor- og mastergradsnivå. Noen institusjoner tilbyr deltidsstudier i korledelse og ensembleledelse.

Oversikt over utdanningssteder for dirigent

Oversikt over høyere utdanning i sang og musikk

Det finnes mange utdanningstilbud i utlandet.

Opptakskrav
For å kunne søke opptak til master i dirigering ved Norges musikkhøgskole, må du ha fullført et tre- eller fireårig bachelorstudium i musikk.

I tillegg må du bestå en praktisk, muntlig og skriftlig opptaksprøve.
Se oversikt over studiesteder og poenggrenser hos Samordna opptak

I Norge finnes det få profesjonelle orkestre, men det finnes mange amatørorkestre, -kor og -korps som er svært gode. Eksempler på profesjonelle orkestre er orkesteret ved Den Norske Opera & Ballett og Oslo-Filharmonien. Mange dirigenter jobber med flere orkestre, kor og korps.

De fleste som studerer dirigering har oppdrag i amatørmusikklivet parallelt med studiene, og amatørmusikklivet blir et viktig arbeidsområde også etter utdanningen.

En dirigent må være svært musikalsk og ha godt gehør. Det kreves lederegenskaper, utholdenhet og samarbeidsevne. Du bør også ha pedagogiske evner og evnen til å inspirere og motivere andre.

 

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no