Farmasøyt

Yrket farmasøyt har blitt delt opp i to ulike beskyttede titler:

I Helsepersonelloven skilles det mellom farmasøytkategoriene provisorfarmasøyt (mastergrad i farmasi) og reseptarfarmasøyt (bachelorgrad i farmasi). Farmasøyt benyttes ofte som fellesbetegnelse for disse to yrkestitlene (også kalt provisor og reseptar), men de korrekte yrkestitlene er provisor- og reseptarfarmasøyt.

Som farmasøyt jobber du tett sammen med apotekteknikeren og annet helsepersonell.

Utdanningen til reseptarfarmasøyt er et treårig høgskolestudium. Her får du teoretisk undervisning og praksisperioder. Fullført studium gir ekspedisjonsrett for legemidler i apotek.

Provisorfarmasøyt er en mastergrad i farmasi, en femårig universitetsutdanning.

Farmasøyten jobber i apotek, på sykehus, i rådgivende tjeneste, farmasøytisk industri, grossistvirksomhet, offentlige kontrollorganer, innen undervisning og forskning og innen nyere fag- og satsningsområder som bioteknologi og miljøkjemi.

Som farmasøyt bør du ha interesse for realfag. Du bør like å jobbe med mennesker, og du må være ansvarlig, selvstendig og nøyaktig. Du liker å arbeide både selvstendig og i team. Du har gode kunnskaper om legemidler, og holder deg oppdatert på dette feltet. 

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no