Kunst- og kulturformidler

En kunst- og kulturformidler arbeider med å formidle kunst og kultur til barn, unge og voksne. Formidlingen skjer en rekke steder i samfunnet, deriblant i offentlige og private institusjoner og organisasjoner.

Media, interesseorganisasjoner og forsknings- og utdanningsinstanser bidrar også i kunst- og kulturformidlingen.

Arbeidet foregår på ulike måter avhengig av hvor du jobber:

  • I skolen formidles kunst og kultur gjennom undervisning
  • Ved museer og kulturhus dreier det seg om tilrettelegging for fremvisning og tilgjengelighet
  • Du kan også arbeide med formidling av spesifikke kulturer eller kunstområder på oppdrag fra interesseorganisasjoner

Formidleren kan i mange tilfeller ha mye administrativt ansvar.

Det tilbys egne studier i kunst- og kulturformidling flere steder i landet. Du kan også jobbe med kunst- og kulturformidling uten spesifikk utdanning.

Oversikt over utdanningssteder

 

Kunst- og kulturformidlere jobber innenfor skolevesenet eller kunst- eller kulturinstitusjoner slik som teatre, gallerier, museer, kulturhus, konserthus, bibliotek og liknende.

Du må ha god kompetanse innenfor det området du formidler. Bu bør ha pedagogiske evner og være flink til å formidle. I mange tilfeller er det også viktig at du er flink til å omgås og kommunisere med barn og unge.

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no