Litteraturviter

En litteraturviter har studert litterære tekster, særlig skjønnlitteratur. Som litteraturviter må du være glad i å lese. En litteraturviter gjør litterære analyser og tolkninger, og jobber med litteraturhistorie og litteraturteori. Litteraturvitere arbeider innen undervisningssektoren, på bibliotek eller i forlag.

En litteraturviter har kunnskap om:

  • litteratur fra ulike epoker
  • språkområder
  • sjangre
  • litteraturteoretiske problemstillinger

Dessuten er det viktig å kunne uttrykke seg godt skriftlig. 

Litteraturvitere ansettes som regel ikke med stillingstittelen "litteraturviter", men kan for eksempel bli ansatt som forlagskonsulent, lektor eller kommunikasjonsrådgiver.

Litteraturviter er ingen beskyttet tittel. Litteraturvitere har ofte bachelorgrad eller master innenfor litteraturvitenskap eller beslektede emner. Dette tilbys flere steder i Norge, og det tilbys også masterprogram.

Kunnskap om litteratur kan gi deg mange muligheter i arbeidslivet, både i offentlig og privat sektor. Hvilke muligheter du har er avhengig av din fagkombinasjon. Du setter selv sammen en fagkombinasjon av ulike emner når du tar en bachelorgrad ved et universitet.

Mange jobber innenfor undervisningssektoren, på bibliotek eller i forlag. Litteraturvitere kan jobbe med kulturformidling, med redaksjonelt eller annet journalistisk arbeid, med kontor- og administrativt arbeid, med oversettelse og tolking, markedsføring og salg eller informasjonsarbeid og PR.

For å bli litteraturviter må du være glad i å lese, særlig skjønnlitteratur. Du må være analytisk, kunne tilegne deg teoretisk kunnskap og være interessert i å se litteraturen i et historisk og sosialt perspektiv. Du må være nysgjerrig, like å forske på ting og du bør kunne uttrykke deg godt skriftlig.

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no

Skip to main content