Filolog

Filologens mål er å gå til kildene og arbeide med tekstene slik de en gang så ut. Som filolog ser du ikke bare på den originale språkformen, men også slik de ble overlevert i brev og håndskrifter før trykkekunsten.

Det er et ufravikeleg krav at filologen må kunne arbeide selvstendig med kildene, og ikke basere seg på oversettelser.

I Norge blir filologi som oftest brukt om norrøn filologi (Norge og Island i middelalderen) og klassisk filologi (gresk og latin i antikken), men de kan også brukes om andre språk og litteraturer.

Filologi omfatter flere disipliner, særlig språkvitenskap, litteraturvitenskap og kulturhistorie. Den enkelte filolog vil som regel ha sin styrke innenfor ett av disse områdene. 

Filologer jobber ofte med forskning eller undervisning, og vil derfor ofte være ansatt som

  • forsker
  • lektor
  • professor eller andre liknende stillinger.
  • Noen arbeider også selvstendig med å gi ut eldre tekster i originalversjon eller som oversettelse.

Filologer har allsidig kompetanse som er nyttig overalt hvor det jobbes med språk og tekst. Som filolog kan du jobbe ved undervisnings- og forskningsinstitusjoner. Du kan også bli lektor i den videregående skole, jobbe på bibliotek, i offentlig forvaltning, i forlag eller på museum.

For å bli filolog må du være glad i å tilegne deg teoretisk kunnskap. Du må være interessert i litteratur og språk, ha et godt språkøre og god skriftlig og muntlig framstillingsevne. Du må være nysgjerrig og like å forske på ting.

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no