Redaktør

Redaktøren kan delegere sin myndighet til andre når det gjelder praktisk utførelse av jobben, men kan aldri delegere det endelige ansvaret for mediets innhold. Ansvaret gjelder alt innhold, også annonsene.

Redaktøren er bindeleddet mellom utgiveren, altså styret i mediebedriften, og de redaksjonelle medarbeiderne. Ingen andre enn redaktøren kan instruere redaksjonen. Redaktøren utfører sitt oppdrag med bakgrunn i Redaktørplakaten. Plakaten er en prinsippavtale mellom Norsk Redaktørforening og medieutgiverne, og handler om redaktørens frihet og ansvar. Kjernepunktet i plakaten er at redaktøren fritt skal kunne bestemme redaksjonens prioriteringer og valg av innhold. Dette prinsippet er også lovfestet i loven "Lov om redaksjonell fridom".

Redaktører kan ha ulike stillingsbetegnelser og ansvarsområder:

  • sjefredaktør og ansvarlig redaktør er det samme. Da er du øverste sjef og har det endelige ansvar for det som publiseres.
  • underordnede redaktører er for eksempel nyhetsredaktør, sportsredaktør, kulturredaktør, politisk redaktør, administrativ redaktør eller utviklingsredaktør.
  • forlagsredaktører velger ut hvilke bøker forlagene skal gi ut. De leser mye manus og veileder forfatterne i arbeidet mot en publikasjon og markedsføring av boka.

Det er også vanlig at nettsteder har egen ansvarlig redaktør, eller de kan ha titler som webredaktør eller nettredaktør.

I prinsippet kan du bli redaktør uansett hvilken bakgrunn du har, men mange redaktører i Norge har erfaring som underordnede redaksjonsledere og som journalister. I likhet med yrkestittelen journalist er ikke redaktør en beskyttet tittel.

Redaktører jobber i ulike mediehus, som for eksempel papiraviser, nettaviser, nettsteder, TV, radio, magasiner, ukepresse og tidsskrifter. Også forlag har redaktører, kalt forlagsredaktør, men deres arbeid faller ikke under Redaktørplakaten eller "Lov om redaksjonell fridom".

Som redaktør bør du være samfunnsinteressert, meningssterk og god til å lede andre. Ethvert medium har et grunnsyn og en formålsbestemmelser som redaktøren er forpliktet til. Innenfor denne rammen leder redaktøren redaksjonen, og har full frihet til å forme mediets meninger. En redaktør bør også ha kunnskap om administrasjon og økonomi.

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no