Musiker

Musikere skaper og fremfører musikk innenfor en rekke sjangre og stilarter. Musikere spiller instrumenter, synger, dirigerer og arrangerer i diverse sammenhenger.

En sanger bruker stemmen sin til å formidle musikk. Instrumentalister spiller et eller flere musikkinstrument. En komponist lager og utvikler musikk, mens en dirigent koordinerer flere musikere slik som et kor, band eller orkester.

Det er vanlig at musikere spesialiserer seg innenfor klassisk eller rytmisk musikk, for eksempel jazz, rock, folk eller pop.

Vanlige arbeidsoppgaver for en musiker:

  • øve for seg selv eller sammen med flere
  • skrive, komponere og utvikle musikk
  • framføre musikk på en scene eller i studio
  • markedsføre seg for ulike arrangement
  • opprette kontakter innenfor bransjen

Som seriøs musiker må du øve mye. Du arbeider kontinuerlig med musikken og med å utvide din musikalske horisont. Musikere befinner seg i en tøff bransje hvor musikkgleden, lysten og viljen til å skape musikk er avgjørende for å fortsette.

Det finnes en rekke musikkutdanninger i Norge. Det er alt fra kortere kurs til høyere utdanningsgrader ved universiteter og andre høyskoler.

De fleste musikere er selvstendig næringsdrivende og tar konsertjobber eller jobber i studio. Musikere kan også være fast ansatt i orkestre. Mange er medlem av band som opptrer på forskjellige scener og festivaler. Noen musikere arbeider med undervisning og har stillinger som musikkpedagog eller sangpedagog.

Som musiker må du være musikalsk, ha godt gehør og være scenevant. Konsentrasjon og innsatsvilje er også sentrale egenskaper for en musiker. Du bør ha et ønske om å forbedre dine kvaliteter, og du bør ha god innlevelsesevne for å kunne formidle et budskap til et publikum.

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no