Musikkpedagog

Som musikkpedagog underviser du i musikk. Det kan være undervisning i forskjellige instrumenter og sang, men også undervisning i musikkteori og musikkhistorie.

Dersom du jobber med barn går mye av jobben ut på å inspirere til musikkglede, og kanskje lære bort grunnleggende ferdigheter på et instrument eller innen sang. Hvis du underviser på høgskole eller universitet, dreier jobben seg mer om å utdanne profesjonelle musikere.

Se følgende yrker for mer informasjon:

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no