Karriereveileder

En karriereveileder hjelper unge eller voksne til å ta selvstendige og riktige valg. Karriereveilederen hjelper dem med å planlegge en utdannings- og yrkeskarriere.

Som karriereveileder må du holde deg oppdatert på utdanningstilbudene og arbeidsmarkedet. På bakgrunn av interesser, selvinnsikt og ambisjoner skal karriereveilederen hjelpe mennesker til å ta riktige yrkes- og karriereval.

Karriereveilederen hjelper også til med rådgivning til skriving av CV, søknader og jobbintervju.

Karriereveilederen veileder mennesker ved å utvikle deres kunnskap, selvinnsikt, selvstendighet og handlekraft.

Karriereveiledere kan ha ulik utdanningsbakgrunn. Flere høgskoler tilbyr utdanning i rådgiving og veiledning.

Oversikt over utdanningssteder

Opptakskrav
Opptakskravene kan variere fra studiested til studiested. Vanligvis kreves generell studiekompetanse.

De større utdanningsinstitusjonene krever gjerne ei treårig utdanning på høgskolenivå eller lignende, i tillegg til minst et år med relevant praksis etter fullført utdanning. Søkere som ikke oppfyller kravene kan likevel tas opp etter en individuell vurdering.

Etter- og videreutdanning
En karriereveileder må holde seg oppdatert på utdanningssystemet og arbeidsmarkedet for å hele tiden kunne tilby god veiledning.

Karriereveiledere er ofte tilknyttet universitet, høgskoler, videregående skoler eller ungdomsskoler. Mange er også tilknyttet NAV, karrieresenter, rekrutteringsbyrå, arbeidslivssbedrifter eller ansatt i rehabiliteringsarbeid.

Som karriereveileder må du ha gode pedagogiske egenskaper. Du må kunne kommunisere godt og lytte til ønskene og tankene til klienten. Ellers bør du ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. 

Lønn varierer etter arbeidssted, utdanning og ansiennitet

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no

Skip to main content