Karriereveileder

En karriereveileder hjelper unge eller voksne til å ta selvstendige og riktige valg. Karriereveilederen hjelper dem med å planlegge en utdannings- og yrkeskarriere.

Som karriereveileder må du holde deg oppdatert på utdanningstilbudene og arbeidsmarkedet. På bakgrunn av interesser, selvinnsikt og ambisjoner skal karriereveilederen hjelpe mennesker til å ta riktige yrkes- og karriereval.

Karriereveilederen hjelper også til med rådgivning til skriving av CV, søknader og jobbintervju.

Karriereveilederen veileder mennesker ved å utvikle deres kunnskap, selvinnsikt, selvstendighet og handlekraft.

Karriereveiledere er ofte tilknyttet universitet, høgskoler, videregående skoler eller ungdomsskoler. Mange er også tilknyttet NAV, karrieresenter, rekrutteringsbyrå, arbeidslivssbedrifter eller ansatt i rehabiliteringsarbeid.

Som karriereveileder må du ha gode pedagogiske egenskaper. Du må kunne kommunisere godt og lytte til ønskene og tankene til klienten. Ellers bør du ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. 

Lønn varierer etter arbeidssted, utdanning og ansiennitet

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no

Skip to main content