Bibliotekar

En av bibliotekarens viktigste oppgaver er å skaffe kvalitetssikret informasjon som brukerne av biblioteket etterspør. Bibliotekaren har god kjennskap til søkesystemene som gjør det mulig å finne fram i store mengder informasjon.

Det finnes forskjellige typer bibliotek. Et folkebibliotek er for alle innbyggere. Et skolebibliotek er for elever, mens fag- og forskningsbibliotek er en del av et universitet eller en høgskole, et forskningsinstitutt eller en annen offentlig eller privat institusjon.

Arbeidsoppgavene vil variere etter hva slags bibliotek du er ansatt i, og etter størrelsen på biblioteket. Jo større bibliotek du arbeider i, desto mer spesialiserte er gjerne oppgavene. I et lite bibliotek gjør bibliotekaren som regel alle oppgavene.

Vanlige arbeidsoppgaver for en bibliotekar:

  • hjelpe dem som besøker biblioteket med å finne informasjon
  • gjenfinne og søke i databaser og andre nettbaserte kilder
  • være oppdatert på utgivelser av bøker og tidsskrifter, både trykte og digitale
  • stå for innkjøp til biblioteket
  • bygge opp og organisere samlingen av litteratur og andre medier
  • fremskaffe relevante dokumenter fra inn- og utland
  • følge opp utlån og tilbakelevering av bøker og andre medier
  • arrangere forfattermøter, lesesirkler, foredrag og andre arrangement
  • arrangere kurs, som datakurs og norsktreningskurs  

På et folkebibliotek er det mange ulike brukere, både barn, ungdom og voksne. Det er blitt stadig vanligere at folkebibliotekene gjennomfører ulike typer arrangement der forskjellige målgrupper besøker biblioteket og får tilrettelagte opplegg. Som bibliotekar kan du være med på å arrangere alt fra debatter til eventyrlesning for barn og omvisning på biblioteket for elever. 

 

Bibliotekarer arbeider i forskjellige typer bibliotek, både i offentlige og private virksomheter. Bibliotekarutdanningen kvalifiserer også til jobb innen ulike typer arkiv, innen kulturforvaltning, forlag og i bokhandel. Det er også mulig å arbeide med informasjonsformidling og forskning.

Som bibliotekar må du være interessert i litteratur og samfunnsspørsmål og like å formidle. Bibliotekaryrket er et serviceyrke. Du bør derfor være imøtekommende og serviceorientert. Du må også være systematisk anlagt. 

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no