Barne- og ungdomsarbeider

Som barne- og ungdomsarbeider planlegger, tilrettelegger og gjennomfører du ulike pedagogiske tilbud for barn og ungdom for å stimulere til vekst og utvikling. 

Vanlige arbeidsoppgaver for en barne- og ungdomsarbeider:

  • hjelpe barn med å få en sosial utvikling gjennom kommunikasjon, samspill, fellesskap, lek, utforsking og læring
  • veilede barn og unge til å ta ansvar for sitt eget liv
  • planlegge og gjennomføre aktiviteter
  • være en god rollemodell for barn og unge

Barne- og ungdomsarbeideren jobber med grupper og enkeltpersoner med ulik bakgrunn og ulike forutsetninger i livet. Planlegging, gjennomføring og vurdering av aktivitetene gjøres ut ifra barnas funksjonsnivå og livssituasjon, og for å fremme den enkeltes fysiske og psykiske helse.

Aktivitetene kan være blant annet lek, drama, litteratur, sang og musikk, formgivning og friluftsaktiviteter – eller daglige gjøremål som matlaging og påkledning.

Som barne- og ungdomsarbeider jobber du tett med barn, ungdom, foresatte og kolleger.

Barne- og ungdomsarbeideren kan jobbe i barnehager, barneparker, skoler, skolefritidsordninger, fritidsklubber og andre kommunale etater.

Som barne- og ungdomsarbeider må du være interessert i å jobbe med barn og ungdom. Du må være åpen, fleksibel og samarbeidsvillig, og kunne kommunisere med mennesker med ulik bakgrunn og i ulike livssituasjoner. Du må også være selvstendig og ansvarsbevisst.

 

 

Yrkesbeskrivelsen er basert på åpne data fra utdanning.no og er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Teksten vedlikeholdes på yrkessidenutdanning.no
Denne siden er sist oppdatert null
Informasjonen om yrket er hentet fra utdanning.no


Relaterte utdanninger